Officine Maccaferri
POLSKA
Kraj

Zaloguj się

Polityka prywatności plików cookies

Firma Officine Maccaferri zobowiązana jest do zapewnienia użytkownikowi pełnych i przejrzystych informacji dotyczących wykorzystania plików cookies.

Definicja plików cookies

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi (litery i/lub liczby) osadzanymi w komputerze użytkownika (lub innych urządzeniach dostępu do internetu), za każdym razem gdy odwiedza on stronę internetową.

Pliki cookies używane są z różnych powodów, do których należy m.in. ulepszanie nawigacji podczas przebywania użytkownika na naszej stronie, np.: utrzymywanie zalogowanego użytkownika podczas poruszania się między stronami, bezpieczne przechowywanie identyfikatora oraz hasła użytkownika, zapisywanie preferencji, identyfikacja sekcji odwiedzonych przez użytkownika.

Pliki cookies osadzane w komputerze użytkownika nie są używane do pobierania danych z jego dysku twardego, przekazywania wirusów do jego komputera lub przechwytywania jego adresu e-mail. Niektóre z funkcji wykonywanych przez niniejsze pliki mogą być również osiągane z użyciem alternatywnych technologii. W  polityce plików cookies, używany jest termin ‘cookies’ w jego dosłownym znaczeniu oraz znaczeniu określającym wszystkie podobne mechanizmy.

Różne rodzaje plików cookies

Strony internetowe używają różnorodnych rodzajów plików cookies, które mogą być zakwalifikowane do następujących kategorii. Niektóre ze wskazanych tutaj plików cookies ograniczają się do funkcji technicznych (określane są mianem technicznych plików cookies), natomiast inne pliki cookies wykorzystywane są na potrzeby profilowania użytkowników strony. Strona internetowa firmy Officine Maccaferri używa wyłącznie technicznych plików cookies, bez użycia profilujących plików cookies.

  1. Zasadnicze pliki cookies

Pliki cookies są niezbędne do podstawowego wykorzystania strony internetowej Officine Maccaferri; umożliwiają one krytyczne uwierzytelnianie, weryfikację, zarządzanie sesją oraz zapobieganie nadużyciom. Czas trwania niniejszych plików cookies jest ściśle ograniczony do trwającej sesji. Po zamknięciu przeglądarki zostaną one usunięte. Dezaktywacja plików cookies zagrażałaby możliwości korzystania z usług osiągalnych po zalogowaniu się do konta użytkownika, jednak nadal byłaby możliwa nawigacja po innych sekcjach strony.

  1. Analityczne/wydajnościowe pliki cookies

Niniejsze pliki cookies śledzą często odwiedzane strony oraz sposób korzystania z witryny oraz jej linków. Pozwalają one również firmie Officine Maccaferri na niezwłoczną identyfikację oraz rozwiązanie każdego problemu, który mógłby wpłynąć niekorzystnie na nawigację użytkownika po niniejszej stronie internetowej. Informacje gromadzone przez niniejsze pliki cookies są agregowane przed użyciem, aby umożliwić wprowadzenie poprawek mających na celu ulepszenie jakości nawigacji użytkownika. Niniejsze pliki cookies nie są używane do gromadzenia danych osobowych dla celów reklamowych. Dezaktywacja niniejszych plików cookies nie zagrażałaby możliwości korzystania z niniejszej strony internetowej.

  1. Profilujące pliki cookies

Strona internetowa firmy Officine Maccaferri nie używa profilujących plików cookies. Omawiane pliki cookies są stałymi plikami mającymi na celu tworzenie profili użytkowników. Są one używane  do transmisji wiadomości zgodnych z preferencjami użytkownika namierzonymi podczas nawigacji.

Pliki cookies pochodzące z zewnątrz

Podczas nawigacji po stronie internetowej, użytkownik pobiera pliki cookies pochodzące z niniejszej strony jak również ze stron zarządzanych przez inne organizacje (zewnętrzne pliki cookies). Do tego rodzajów plików należą np.: wtyczki portali społecznościowych tj. Facebook, Twitter, Google+ oraz LinkedIn. Należą do nich części stron wygenerowane bezpośrednio przez te witryny oraz zamieszczone w odwiedzanych stronach. Zazwyczaj wtyczki portali społecznościowych używane są do zamieszczania treści na niniejszych portalach.

Obecność wtyczek na stronie internetowej implikuje transmisję plików cookies z i do wszystkich stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie. Należy pamiętać, iż wszystkie informacje gromadzone przez postronne witryny, przetwarzane są zgodnie z ich polityką prywatności. Zaleca się zapoznanie z polityką prywatności oraz polityką plików cookies na niniejszych witrynach. Poszczególne polityki prywatności oraz informacje dotyczące plików cookies postronnych witryn mogą zostać skonsultowane pod następującymi adresami:

Polityka prywatności plików cookies portalu Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/

Polityka prywatności portalu Facebook: zaloguj się do swojego konta i wybierz “Prywatność”

Polityka prywatności plików cookies portalu Twitter:

https://support.twitter.com/articles/20170519

Polityka prywatności portalu Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=en

Polityka prywatności plików cookies serwisu Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Polityka prywatności serwisu Linkedin: http://it.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Google+ polityka prywatności plików cookies: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/

Google+ polityka prywatności: http://www.google.it/intl/en/policies/privacy/

Analityczne pliki cookies


Strony firmy Officine Maccaferri zawierają niektóre komponenty usługi Google Analytics tj. usługi pomiaru ruchu oferowanej przez Google, Inc. (“Google”).

Usługa Google Analytics wykorzystuje postronne pliki cookies nagromadzone i przetwarzane anonimowo w celu monitorowania oraz ulepszania jakości nawigacji użytkownika (wydajnościowe pliki cookies).

Analityczne pliki cookies używane są do gromadzenia informacji dotyczących korzystania przez użytkowników ze stron Officine Maccaferri oraz do anonimowego analizowania ich preferencji (wśród gromadzonych informacji znajduje się m.in. adres IP użytkownika). Niniejsze informacje są gromadzone i opracowywane przez Google Analytics w celu nadawania raportów dla operatorów firmy Officine Maccaferri dotyczących aktywności przeprowadzanych na stronach internetowych firmy.

Strony internetowe Officine Maccaferri nie korzystają z usługi Google Analytics do monitorowania lub gromadzenia danych osobowych lub danych identyfikacyjnych. Nie zezwalają one również na przeprowadzanie niniejszych funkcji przez osoby trzecie. Google nie przypisuje adresu IP do żadnych innych danych będących w posiadaniu Google oraz nie próbuje przypisywać żadnego adresu IP z jakąkolwiek tożsamością użytkowników strony. Google może przekazywać niniejsze informacje osobom trzecim w przypadku, gdy jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają niniejsze informacje w imieniu Google.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących plików cookies usługi Google Analytics, należy odwiedzić stronę Google https://www.google.it/intl/en/policies/privacy/partners/.

Jeśli użytkownik nie godzi się na gromadzenie jego danych poprzez usługę Google Analytics, może on zdecydować się na instalację dodatku do przeglądarki, blokującego Google Analytics, dostępnego pod następującym adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Zarządzanie preferencjami plików cookies

Niektórzy użytkownicy nie akceptują plików cookies, dlatego też większość przeglądarek daje możliwość zarządzania plikami cookies celem dopasowania ich do własnych preferencji.

Niektóre przeglądarki dają możliwość konfiguracji reguł zarządzania plikami cookies, oferując subtelniejszą kontrolę prywatności użytkownika. Oznacza to możliwość dezaktywacji plików cookies na wszystkich stronach z wyjątkiem zaufanych stron, poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki.

Na przykład, w przeglądarce Firefox istnieje możliwość dostosowania preferencji związanych z plikami cookies poprzez panel sterowania, do którego można dotrzeć klikając na Narzędzia-Opcje-Prywatność. Użytkownik może zarządzać preferencjami związanymi z plikami cookies, z użyciem najczęściej wykorzystywanych przeglądarek, pod następującymi adresami:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=it_IT

Alternatywnie użytkownik może odwiedzić stronę www.aboutcookies.org, zawierającą wskazówki dotyczące przeprowadzania niniejszych operacji na innych przeglądarkach.

Należy pamiętać, iż całkowita dezaktywacja technicznych plików cookies może zagrozić funkcjonalności stron internetowych firmy Officine Maccaferri w przypadku zarejestrowanych użytkowników.

Całkowita dezaktywacja plików cookies pochodzących ze stron trzecich nie wpływa na jakość nawigacji po stronach internetowych firmy Officine Maccaferri.

Trwałość plików cookies

Pliki cookies dotyczące sesji są aktywne tak długo, jak aktywna jest przeglądarka, dopóki użytkownik nie wyloguje się z sesji.

Inne rodzaje plików cookies, określane mianem “stałych”, dostępne są również podczas przyszłych nawigacji po zamknięciu przeglądarki lub zakończeniu sesji. Ich czas trwania jest określany w momencie ich tworzenia.                W niektórych przypadkach dysponują one terminem ważności, natomiast w innych, ich czas trwania jest nieograniczony.

Strony internetowe firmy Officine Maccaferri nie używają stałych plików cookies. Niemniej jednak, podczas nawigacji po stronach Officine Maccaferri, użytkownik musi być świadom styczności ze stronami trzecimi, mogącymi tworzyć lub modyfikować stałe lub profilujące pliki cookies.

Aktualizacja polityki plików cookies

Firma Officine Maccaferri gwarantuje aktualizację niniejszej polityki plików cookies. Użytkownik powinien okresowo zapoznać się z aktualnie dostępną wersją, celem weryfikacji naniesionych zmian.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This