Officine Maccaferri
ΕΛΛΆΔΑ
Χώρα

Σύνδεση

Maccaferri: Ξεπερνώντας τις καθημερινές προκλήσεις του ελέγχου των υδάτων

WATER DAY

Η 23η Παγκόσμια Ημέρα Νερού βλέπει τη Maccaferri ως έναν αφοσιωμένο, παγκόσμιο παίκτη στη διαχείριση του νερού

Η 23η Παγκόσμια Ημέρα Νερού είναι φέτος στις 22 Μαρτίου, ένα γεγονός που αποκτά μεγαλύτερη σημασία όσο η αυξανόμενη εκβιομηχάνιση, η οικονομική πρόοδος και οι δημογραφικές τάσεις απαιτούν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση για την προστασία του πρωταρχικού στοιχείου ζωής στη γη.

Το νερό καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη, αλλά λιγότερο από το 1% της συνολικής μάζας του είναι στη διάθεση του ανθρώπου για τροφή, υγειονομική περίθαλψη και βιομηχανικά θέματα.

Οι επαγγελματίες που ασχολούνται με το νερό πρέπει να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στο περιβαλλοντικό σχεδιασμό των κοινοτήτων μας και είναι γεγονός ότι η Ημέρα Νερού 2016 με τίτλο «Νερό και απασχόληση» συμπίπτει με ένα κοινό αίσθημα : οι επαγγελματίες του “μπλε χρυσού» δεν λαμβάνουν ακόμα την προσοχή που τους αξίζει.

Τα έργα πολιτικού μηχανικού έχουν αυξανόμενο ενδιαφέρον και τα δεδομένα από την Google το αποδεικνύουν. Ξεκινώντας το 2006/2007, σημειώνεται ένας αυξανόμενος αριθμός των ανθρώπων που εκφράζουν ενδιαφέρον. Περιλαμβάνονται επαγγελματίες και φοιτητές από την Ινδία, την Αφρική και την Ασία. Η Υδραυλική μηχανική, ένας κλάδος της επιστήμης του πολιτικού μηχανικού, έχει αυξανόμενο ενδιαφέρον στην Ασία και την Αφρική, όπου τα ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης έχουν οδηγήσει σε κρίσιμες καταστάσεις, όταν πρόκειται για δημόσιες υποδομές, τη διαχείριση των υδάτινων οδών και τις παροχές νερού. Ως εκ τούτου, δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε αυτές τις περιοχές είναι συγκεντρωμένο το υψηλότερο ενδιαφέρον για έργα αστικής και υδραυλικής μηχανικής.

Προστασία των υδάτων σημαίνει την υιοθέτηση πολιτικών διαχείρισης για τους φυσικούς πόρους οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τη διασυνοριακή φύση των ποταμών και των πορειών των υπόγειων υδάτων. Αυτό σημαίνει τον καθορισμό των βέλτιστων πρακτικών και κοινών τεχνικών προδιαγραφών. Η υγρή φύση του νερού σημαίνει ότι οι συνέπειες της κακής διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε τοπικό επίπεδο, επηρεάζουν μακρινά εδάφη, δυνητικά δημιουργεί εντάσεις και σε γεωπολιτικό επίπεδο.

Η διαχείριση των υδάτων είναι επομένως μια ολοκληρωμένη διαδικασία, όπου διαφορετικών ειδικοτήτων άνθρωποι πρέπει να διαχειριστούν ένα τόσο πολύπλοκο σενάριο, καθιστώντας υποχρεωτικό για τα ιδρύματα, τα πανεπιστήμια και τους ιδιωτικούς φορείς να υιοθετήσουν μια υπεύθυνη προσέγγιση και προς εκείνους τους επαγγελματίες που καθημερινά αντιμετωπίζουν τεχνικές δυσκολίες, αλλά και προς τα κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν από το νερό.

Ο ιδιωτικός τομέας έχει ουσιαστικό ρόλο και η Maccaferri αποδεικνύει συνεχώς την ηγετική της θέση στη διαχείριση του νερού. Παρέχουμε λύσεις που αποβλέπουν στη διαχείριση του νερού, όχι μόνο όταν σε εποχές έλλειψης όπου η διοχέτευση και η αποτελεσματική διανομή είναι απαραίτητες, αλλά και όταν το νερό αποτελεί απειλή και απαιτείται προστασία. Η Maccaferri συνεχώς ασχολείται, μέσω της δραστηριότητας των θυγατρικών της σε όλο τον κόσμο, με την εκπαίδευση και την κατάρτιση επαγγελματιών μηχανικών και ακαδημαϊκών στο ζωτικό τεχνικό κλάδο του ελέγχου της διάβρωσης και των υδραυλικών έργων.

Έχουμε αποδείξει τη δέσμευσή μας συμμετέχοντας συχνά σε ημέρες καριέρας των πανεπιστημίων, παραδίδοντας σεμινάρια, ενημερώνοντας τους ψηφιακούς μας διαύλους επικοινωνίας με τεχνικό περιεχόμενο, παρέχοντας λογισμικό ανοιχτού κώδικα και ιστορικά εφαρμογών. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να δημιουργηθούν συνέργειες στο πλαίσιο της μεγάλης παγκόσμιας κοινότητας των πολιτών και υδραυλικών μηχανικών, κάνοντας καλύτερη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This