Βελτίωση της ασφάλειας στο δρόμο πρόσβασης για το Χ.Υ.Τ.Α Γραμματικού στο Δήμο Μαραθώνα

rockfall_grammatiko

Τα υψηλής απορρόφησης ενέργειας πλέγματα HEA του συστήματος προστασίας Mac.RO σε συνδυασμό με τους δυναμικούς μας φράκτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων, θα εξασφαλίσουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στο δρόμο πρόσβασης για το X.Y.T.A Γραμματικού από τις ροές κορημάτων και τις πτώσεις βραχοτεμαχίων.

E75, μια επιτυχημένη εφαρμογή του Road Mesh® στην Ελλάδα

roadmesh_greece

Παρακολουθήστε το βίντεο της εγκατάστασης του πλέγματος οπλισμού οδοστρωμάτων που τοποθετήθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους

Τα τεχνικά σεμινάρια που διοργανώνονται από την Maccaferri Hellas είναι ευρέως δημοφιλή στους μηχανικούς της Αττικής

technical-seminar

Κανονίστε και εσείς ένα τεχνικό σεμινάριο για τις τεχνικές μας λύσεις

Εφαρμογή Steelgrid® του Οίκου Maccaferri σε τρία νέα έργα προστασίας από βραχοπτώσεις

rockfall-1

Το Steelgrid® εγκαθίσταται ώστε να προστατεύσει οδικές και υποδομές σε 3 διαφορετικές τοποθεσίες

Η ΕΥΔΑΠ επέλεξε τα συρματοκιβώτια μας για τη προστασία αγωγού της στο ρέμα της Πικροδάφνης

gabion-wall_maccaferri

Γρήγορη εγκατάσταση και Πιστοποίηση CE μεταξύ των λόγων της επιλογής