Υπόγειο ορυχείο

Υπόγειο ορυχείο

Η γκάμα των επιλογών μας για την ασφάλεια σηράγγων, φρεατίων και στοών. Η υπόγεια λειτουργία περιλαμβάνει τις απαραίτητες διαδικασίες και εφαρμογές συγκεκριμένων τεχνικών για την εξαγωγή πολύτιμων ορυκτών. Προσφέρουμε πολλές λύσεις για την επένδυση σηράγγων, προκειμένου να ελέγξουμε οποιαδήποτε κορήματα που είναι χαλαρά και πέφτουν όπως συχνά συμβαίνει κατά τη διάρκεια εργασιών εξόρυξης.

Ανάλογα με τους συγκεκριμένους κινδύνους, οι λύσεις αυτές περιλαμβάνουν πλέγματα χάλυβα ή πολυμερούς, ή ενισχυμένο με ίνες εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Το υψηλής αντοχής Pararib® πολυμερές επένδυσης σήραγγας είναι λευκού χρώματος, επιβραδυντικό φλόγας και ελαφρύ για χειρισμό του σε κλειστούς χώρους. Οι ίνες χάλυβα και πολυμερούς Wirand® προστίθεται στο αντλούμενο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα για να ενισχύσουν και να σταθεροποιήσουν φρεάτια και στοές, και μπορούν ακόμη και να αντικαταστήσουν το παραδοσιακό πλέγμα χάλυβα.

Ελάχιστη δυνατή αναστάτωση με τη μέγιστη εξαγωγή. Με ταχεία εγκατάσταση, οι λύσεις αυτές ελαχιστοποιούν τη διαταραχή στη διαδικασία εξόρυξης.

GR

need more information maccaferri