Υπόγειο ορυχείο

Υπόγειο ορυχείο

Υπόγειο ορυχείο Η γκάμα των επιλογών μας για την ασφάλεια σηράγγων, φρεατίων και στοών. Η υπόγεια λειτουργία περιλαμβάνει τις απαραίτητες διαδικασίες και εφαρμογές συγκεκριμένων τεχνικών για την εξαγωγή πολύτιμων ορυκτών. Προσφέρουμε πολλές λύσεις για την επένδυση σηράγγων, προκειμένου να ελέγξουμε οποιαδήποτε κορήματα που είναι χαλαρά και πέφτουν όπως συχνά συμβαίνει κατά τη διάρκεια εργασιών εξόρυξης…. En lire plus »

Διαδικασία επεξεργασίας

Διαδικασία επεξεργασίας

Διαδικασία επεξεργασίας Η επεξεργασία από την αρχή μέχρι το τέλος. Η διαδικασία επεξεργασίας αποτελείται από τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί μετά την εξόρυξη ορυκτών και συνεχίζεται μέχρι να παραχθεί ένα συμπυκνωμένο ορυκτό. Οι φάσεις μπορεί να είναι πολλές και να περιλαμβάνουν: κατακερματισμό, κοκκοποίηση, άλεσμα, ταξινόμηση και συγκέντρωση. Η εμπειρία μας και οι λύσεις μας για… En lire plus »

Διαδικασία αποθήκευσης

Storage-process

Η αξία των προϊόντων μας κατά τη διαδικασία αποθήκευσης. Η ασφαλής αποθήκευση των απορριμμάτων, αποβλήτων, στραγγισμάτων και τοξικών υλικών αποτελεί μια σημαντική λειτουργία εντός του χώρου του ορυχείου. Η γκάμα των λύσεων περιλαμβάνει γεωσυνθετικές μεμβράνες MacLine®, γεωπλέγματα MacGrid® και γεωσυνθετικά αποστράγγισης MacDrain®. Αυτά χρησιμοποιούνται σε λίμνες εξάτμισης και επενδύσεις λιμνοθάλασσας κ.α. Τα αναχώματα συγκράτησης συχνά… En lire plus »

Μεταλλεία ανοιχτού ορύγματος

Open-Pit-Mines-i

Οι αποτελεσματικές λύσεις μας για ορυχεία με απότομη κλίση. Ένα επιφανειακό ορυχείο ή ορυχείο ανοιχτού ορύγματος χρησιμοποιείται για να εξαχθούν πολύτιμα κοιτάσματα κοντά στην επιφάνεια της γης. Εδώ, ο κατακερματισμός, η φόρτωση, η διακίνηση υλικών και ο έλεγχος της παραγωγής απαιτούν βαρύ εξοπλισμό. Για τη μεγιστοποίηση του όγκου εξόρυξης και την ελαχιστοποίηση του χώρου υποδομών,… En lire plus »

Κλείσιμο ορυχείου

Mine-closure

Ο ρόλος μας στη διαδικασία παύσης λειτουργίας των ορυχείων σας. Το κλείσιμο του ορυχείου και η αποκατάσταση του οικοσυστήματος είναι μια από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες της ζωής του ορυχείου. Προσφέρουμε αδιαπέραστα συστήματα τελικής κάλυψης και αποστράγγισης για την αποτροπή διείσδυσης των επιφανειακών υδάτων στα αποθέματα. Η ταχεία αποκατάσταση της βλάστησης και η προστασία από… En lire plus »

Διαδικασία αφυδάτωσης

Dewatering-Process

Οι λύσεις μας κάνουν την αφυδάτωση ευκολότερη και πιο αποδοτική. Η διαδικασία αφυδάτωσης είναι η αφαίρεση του νερού από στερεό υλικό ή από το έδαφος με διήθηση, φυγοκέντρηση ή άλλες διεργασίες διαχωρισμού στερεού-υγρού. Παρέχουμε μια εξαιρετική λύση με τους σωλήνες γεωυφάσματος, MacTubes®, τους οποίους χρησιμοποιούμε για την αφυδάτωση απορριμμάτων ορυχείου, λιμνών λάσπης ή πολτών. Έχουν… En lire plus »