συρματοκιβώτιο

Μέγα-συρματοκιβώτια

Τα μέγα-συρματοκιβώτιά μας χρησιμοποιούνται σε μεγάλης κλίμακας έργα, για τα οποία πρέπει να κατασκευαστούν μεγάλες ποσότητες συρματοκιβωτίων. Πανομοιότυπα με τα συνηθισμένα συρματοκιβώτιά μας, τα μέγα-συρματοκιβώτια είναι απλώς πολύ μεγαλύτερα!

Επιτρέπουν στον εργολάβο να εγκαταστήσει μονάδες συρματοκιβωτίων πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, κατά τη διαδικασία της κατασκευής.

Τα συρματοκιβώτιά μας παραδίδονται σε επίπεδη συσκευασία, συναρμολογούνται και, στη συνέχεια, πληρούνται με πέτρες στο εργοτάξιο.

Τα καλάθια συρματοκιβωτίων κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας χαλύβδινο σύρμα, το οποίο είναι βαρέως γαλβανισμένο για να παρέχει μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση. Μια πρόσθετη προστατευτική επικάλυψη πολυμερούς εφαρμόζεται σε συρματοκιβώτια που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε πιο επιθετικά περιβάλλοντα, ή όπου απαιτείται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του σχεδιασμού.

Για να ενισχυθεί το συρματοκιβώτιο, όλες οι ακμές του πλέγματος ενισχύονται με ένα σύρμα που έχει μεγαλύτερη διάμετρο.

Η νέα επίστρωση πολυμερούς PA6 έχει προστεθεί στη γκάμα των προστατευτικών επικαλύψεων για να προσφέρει λύση σε έργα που απαιτούν βελτίωση των περιβαλλοντικών και τεχνικών επιδόσεων σε σχέση με τα προϊόντα πλέγματος επενδυμένου με PVC ήHDPE που ήδη υπάρχουν στην αγορά.

Τα συρματοκιβώτιά μας κατασκευάζονται στα εργοστάσιά μας σε όλο τον κόσμο. Το σύστημα διαχείρισης και παραγωγής σε πολλά από τα εργοστάσια μας είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001.

Σε επιλεγμένα εργοστάσια, το πλέγμα συρματοκιβωτίων παράγεται σε συμμόρφωση με τον CPR – Κανονισμός δομικών κατασκευών 305/2011, και έχει σήμανση EC σύμφωνα με το ETA-09/0414. Το σύστημα διαχείρισης και παραγωγής είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001 (που σχετίζονται με το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης).

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική θυγατρική εταιρεία Maccaferri για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμόρφωση και την πιστοποίηση στην περιοχή σας.

GR

need more information maccaferri