Officine Maccaferri
ΕΛΛΆΔΑ
Χώρα

Σύνδεση

Η Maccaferri Hellas παρουσίασε ένα paper με θέμα τους φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων στο 1ο Διεθνές Συνέδριο για τις Φυσικές Καταστροφές & Υποδομες

IMG_20160627_112651

H Maccaferri συμμετείχε στο 1ο συνέδριο , το οποίο έλαβε χώρα στο νησί της Κρήτης στις 28 – 30 Ιούνιου 2016

Με υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι η Maccaferri Hellas συμμετείχε στο 1ο Διεθνές Συνέδριο για τις Φυσικές Καταστροφές & Υποδομές.

Εκτός από το περίπτερο μας, στη συμμετοχή μας περιλαμβάνεται επίσης η υποβολή ενός paper με θέμα “Rockfall barriers design approach at the service or ultimate limit state”. Το paper αυτό ετοιμάστηκε από τους συναδέλφους μας Giorgio Giacchetti, Alberto Grimod και Γιάννη Ψιμή, και παρουσιάστηκε τη τελευταία μέρα του συνεδρίου.

Το paper περιγράφει τα βήματα υπολογισμού και τις πτυχές που πρέπει να εξεταστούν προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένας σωστός σχεδιασμός των φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων σε κατάσταση λειτουργικότητας ή σε οριακή κατάσταση. Η συμμετοχή κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ήταν πέραν κάθε προσδοκίας. Η συνεδριακή αίθουσα ήταν γεμάτη από μηχανικούς που έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα προστασίας από βραχοπτώσεις και περιορισμού των φυσικών κινδύνων καθώς θεωρούνται βασικά στοιχεία για την ασφάλεια των υποδομών.

Εξηγήσαμε ότι όταν οι συνθήκες του έργου (ασφάλεια, πρόσβαση κλπ) αποκλείουν τη επέμβαση στη ζώνη αποκόλλησης του βράχου, οι φράχτες (στη ζώνη διέλευσης ή στη ζώνη πρόσκρουσης) μπορεί να είναι ένα πολύ αποτελεσματικό μέτρο προστασίας. Οταν πρόκειται για το σχεδιασμό του φράχτη, ο απλούστερος τρόπος είναι σύγκριση της ενέργειας που υπολογίζεται από την ανάλυση τροχιών με τα αποτελέσματα των δοκιμών πρόσκρουσης πλήρους κλίμακας, οι οποίες γίνονται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ETAG-027.

Στο έγγραφό μας, διευκρινίζεται ότι αυτή η προσέγγιση σχεδιασμού έχει ένα υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας λόγω δυσκολιών στον καθορισμό των δεδομένων εισόδου, των θεμάτων εγκατάστασης του φράχτη και τη διαφορετική απόδοση ενός φράχτη, ο οποίος έχει διαφορετική γεωμετρία από τη δοκιμαζόμενη.

Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους, οι μελετητές θα πρέπει να εισάγουν στα έργα τους, συντελεστές ασφάλειας ικανούς να αυξάνουν την ενέργεια που ενεργεί στη δομή και άλλους που να μειώνουν την αντίσταση του φράχτη.

Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις ενός φράχτη,1 όπως η μέγιστη επιμήκυνση και το εναπομείναν ύψος του. Η πιο προηγμένη διαδικασία σχεδιασμού συνδυάζει την Ευρωπαϊκή Οδηγία ETAG-027: 2008 και το ιταλικό πρότυπο UNI-11211: 2012 ως αναφορές για το σχεδιασμό των φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων. Το εναπομείναν ύψος ενός φράχτη έπειτα από μια κρούση είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη, διότι ένα δεύτερο γεγονός συχνά συμβαίνει αμέσως μετά την πρώτη κρούση και συνήθως  οφείλεται στην αστάθεια που δημιουργήθηκε. Μπορεί όμως να μην υπάρχει χρόνος για να επισκευάσθει ο φράχτης μετά από τη πρώτη κρούση πριν συμβεί ένα δεύτερο συμβάν . Έτσι, όσο μεγαλύτερο είναι το εναπομείναν ύψος του φράκτη μετά την πρόσκρουση, τόσο μεγαλύτερη είναι η συνολική προστασία που παρέχει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές προστασίας βραχοπτώσεων της Maccaferri Hellas, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This