Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της Εθνικής Οδού που οδηγεί σε έναν από τους βασικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος.

roadmesh-1

Η Maccaferriπαρείχεεξειδικευμένη υποστήριξη κατά την εγκατάσταση του χαλύβδινου πλέγματος Road Mesh® για τη προστασία του κύριου δρόμου προς την ιστορική περιοχή των Δελφών.

Σας παρουσιάζουμε το PoliMac®, την νέα προηγμένη μας επικάλυψη η οποία αυξάνει τις επιδόσεις των προϊόντων μας

polimac_coating

Η Maccaferriπροσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, μειωμένη συντήρηση και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα με τη νέα της επικάλυψη Polimac®.

Οι ελληνικές τοπικές Υπηρεσίες υποστηρίζονται στην ανεύρεση των πιο καινοτόμων λύσεων στα γεωτεχνικά τους προβλήματα

technical-seminars

Η σειρά σεμιναρίων της Maccaferri βοηθά τοπικές Υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ελλάδα για την μελέτη των αστικών, γεωτεχνικών και περιβαλλοντικών έργων τους.

Βελτίωση της ασφάλειας στο δρόμο πρόσβασης για το Χ.Υ.Τ.Α Γραμματικού στο Δήμο Μαραθώνα

rockfall_grammatiko

Τα υψηλής απορρόφησης ενέργειας πλέγματα HEA του συστήματος προστασίας Mac.RO σε συνδυασμό με τους δυναμικούς μας φράκτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων, θα εξασφαλίσουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στο δρόμο πρόσβασης για το X.Y.T.A Γραμματικού από τις ροές κορημάτων και τις πτώσεις βραχοτεμαχίων.

E75, μια επιτυχημένη εφαρμογή του Road Mesh® στην Ελλάδα

roadmesh_greece

Παρακολουθήστε το βίντεο της εγκατάστασης του πλέγματος οπλισμού οδοστρωμάτων που τοποθετήθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους

Τα τεχνικά σεμινάρια που διοργανώνονται από την Maccaferri Hellas είναι ευρέως δημοφιλή στους μηχανικούς της Αττικής

technical-seminar

Κανονίστε και εσείς ένα τεχνικό σεμινάριο για τις τεχνικές μας λύσεις