Το σεμινάριο που παρουσιάσαμε για τη Περιφερειακή Ενότητα Βορειο-Ανατολικού Αιγαίου στη Μυτιλήνη προσφέρει νέα οπτική στις πιο σύγχρονες λύσεις που αφορούν έργα πολιτικού μηχανικού

technical-seminar

Το σεμινάριό μας επικεντρώθηκε στο ενδιαφέρον των συστημάτων Mac.RO για προστασία από βράχοπτώσεις, λύσεις για προστατευτικές κατασκευές και υδραυλικά έργα, μαζί με το Road Mesh® για την ενίσχυση των οδοστρωμάτων

Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της Εθνικής Οδού που οδηγεί σε έναν από τους βασικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος.

roadmesh-1

Η Maccaferriπαρείχεεξειδικευμένη υποστήριξη κατά την εγκατάσταση του χαλύβδινου πλέγματος Road Mesh® για τη προστασία του κύριου δρόμου προς την ιστορική περιοχή των Δελφών.

Σας παρουσιάζουμε το PoliMac®, την νέα προηγμένη μας επικάλυψη η οποία αυξάνει τις επιδόσεις των προϊόντων μας

polimac_coating

Η Maccaferriπροσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, μειωμένη συντήρηση και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα με τη νέα της επικάλυψη Polimac®.

Οι ελληνικές τοπικές Υπηρεσίες υποστηρίζονται στην ανεύρεση των πιο καινοτόμων λύσεων στα γεωτεχνικά τους προβλήματα

technical-seminars

Η σειρά σεμιναρίων της Maccaferri βοηθά τοπικές Υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ελλάδα για την μελέτη των αστικών, γεωτεχνικών και περιβαλλοντικών έργων τους.

Βελτίωση της ασφάλειας στο δρόμο πρόσβασης για το Χ.Υ.Τ.Α Γραμματικού στο Δήμο Μαραθώνα

rockfall_grammatiko

Τα υψηλής απορρόφησης ενέργειας πλέγματα HEA του συστήματος προστασίας Mac.RO σε συνδυασμό με τους δυναμικούς μας φράκτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων, θα εξασφαλίσουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στο δρόμο πρόσβασης για το X.Y.T.A Γραμματικού από τις ροές κορημάτων και τις πτώσεις βραχοτεμαχίων.