Τα τεχνικά σεμινάρια που διοργανώνονται από την Maccaferri Hellas είναι ευρέως δημοφιλή στους μηχανικούς της Αττικής

technical-seminar

Κανονίστε και εσείς ένα τεχνικό σεμινάριο για τις τεχνικές μας λύσεις

Εφαρμογή Steelgrid® του Οίκου Maccaferri σε τρία νέα έργα προστασίας από βραχοπτώσεις

rockfall-1

Το Steelgrid® εγκαθίσταται ώστε να προστατεύσει οδικές και υποδομές σε 3 διαφορετικές τοποθεσίες

Γιώργος Δήμαινας: Συμβάλουμε στη δημιουργία έργων που αντέχουν στο χρόνο

δημιουργία-έργων-Maccaferri

Η Maccaferri είναι σε θέση να γίνει τεχνικός συνεργάτης για τα πιο απαιτητικά έργα υποδομών της Ελλάδας

Η ΕΥΔΑΠ επέλεξε τα συρματοκιβώτια μας για τη προστασία αγωγού της στο ρέμα της Πικροδάφνης

gabion-wall_maccaferri

Γρήγορη εγκατάσταση και Πιστοποίηση CE μεταξύ των λόγων της επιλογής

Ο Συνδυασμός Προϊόντων Προσφέρει Βελτιωμένη Προστασία ΠρανώνΣτην Έδεσσα.

slope-protection-edessa

Ησυνδυασμένηλύσημας‒ περιλαμβάνειένα σύστημα κουρτίναςπροστασίαςαπόβραχοπτώσεις, οπλισμένα επιχώματα και τρισδιάστατα γεωπλέγματα για τον έλεγχο της διάβρωσης ‒ολοκληρώθηκε με επιτυχία