Maccaferri Φράχτες ανάσχεσης ροής κορημάτων

Τι προκαλεί ροές κορημάτων και ρηχές κατολισθήσεις; Οι ροές κορημάτων και οι ρηχές κατολισθήσεις είναι ιδιαίτερα κινητικές ρευστοποιημένες κατολισθήσεις που περιέχουν μια ποικιλία υλικού από λεπτά σωματίδια έως μεγάλες πέτρες και κλαδιά δέντρων. Προκαλούνται από υπερβολική ποσότητα νερού επί και εντός των πλαγιών, που προκαλείται από βροχόπτωση, λιώσιμο παγετώνα ή κάτι παρόμοιο. Η πιθανότητα των ροών κορημάτων αυξάνεται όταν η βλάστηση και άλλα μέτρα προστασίας της επιφάνειας έχουν αφαιρεθεί από ευπαθείς πλαγιές, ίσως λόγω πυρκαγιάς ή εκκαθάρισης.

Πιθανή μελλοντική αύξηση αυτών των φαινομένων. Υπάρχει η τάση οι ροές κορημάτων να διευθετούνται από την τοπογραφία. Αν αφεθούν ανεξέλεγκτες, οι ροές κορημάτων μπορεί να βλάψουν ή να διαταράξουν την υποδομή ή να φράξουν υδατορεύματα, οδηγώντας σε σημαντική καταστροφή. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η παγκόσμια κλιματική αλλαγή θα αυξήσει τις βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές και είναι πιθανό να επηρεάσει τη συχνότητα εμφάνισης της ροής κορημάτων και των ρηχών κατολισθήσεων.
Η μακρόχρονη εμπειρία μας στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Έχουμε μια μακρά ιστορία στην παροχή λύσεων για το φαινόμενο «ροής κορημάτων». Τα συρματοκιβώτια και οι στρωμνές τύπου Reno χρησιμοποιούνται συχνά σε πλαγιές για την κατασκευή δομών τύπου φραγμάτων, οι οποίες είναι τοποθετημένες κατά μήκος των ευάλωτων πρανών για τον περιορισμό της έναρξης της ροής κορημάτων και τη συγκράτησής της όταν συμβαίνει κάποιο γεγονός ροής. Με παρόμοια συμπεριφορά με υδατοφράκτη για ροές νερού, οι δομές συρματοκιβωτίων που κατασκευάζονται από πλέγμα διπλής πλέξης παρέχουν μια μακροπρόθεσμη ισχυρή λύση για ροές κορημάτων. Έχουν υψηλή χωρητικότητα και, όταν τα κορήματα που περιέχονται γίνουν πάρα πολλά, μπορούν απλά να αφαιρεθούν με τη χρήση εξοπλισμού εκσκαφής.

Οι κατασκευές συρματοκιβωτίων είναι κατάλληλες όταν υπάρχει πρόσβαση και χώρος για την εφαρμογή τους. Οι προσαρμοσμένες λύσεις μας για δύσκολες περιπτώσεις. Ωστόσο, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, μπορεί να εξεταστεί η χρήση Φραχτών Ανάσχεσης Ροής Κορημάτων . Οι Φράχτες Ανάσχεσης Ροής Κορημάτων τοποθετούνται εντός της αναμενόμενης πορείας της ροής κορημάτων ή ρηχής κατολίσθησης, συχνά σε φυσικές ρεματιές, κανάλια ή αυλάκια στο πρανές. Έχουν προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζουν στις διαστάσεις του έργου, το αναμενόμενο υλικό κορημάτων και την αναμενόμενη ένταση της ροής.

Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των λύσεων ροής κορημάτων και φράχτη βραχοπτώσεων. Οι Φράχτες Ανάσχεσης Ροής Κορημάτων είναι παρόμοιοι με τους φράχτες βραχοπτώσεών μας (φράχτες ανάσχεσης), αλλά ενσωματώνουν πρόσθετα στοιχεία απορρόφησης ενέργειας και μεταβλητής γεωμετρίας. Επιπλέον, οι συνδυασμοί πλεγμάτων διαφορετικών διαμέτρων χρησιμοποιούνται συχνά ως πλέγμα συγκράτησης. Τα δαχτυλιοειδή πλέγματα είναι ιδανικά σε αυτές τις δομές καθώς έχουν έμφυτη την ικανότητα απορρόφησης ενέργειας, πριν από τη μεταφορά των φορτίων στα φρένα συμπίεσης. Τα δαχτυλιοειδή πλέγματα μεγαλύτερης διαμέτρου τοποθετούνται κατά μήκος του κατώτερου μέρους της δομής επιτρέποντας τη συνέχιση της ροής του νερού και των μικρών υλικών μέσα από το φράχτη. Τα δαχτυλιοειδή πλέγματα μικρότερης διαμέτρου χρησιμοποιούνται στην κορυφή των δομών ροής κορημάτων.

Λύσεις με σταθερά χρονοδιαγράμματα. Οι φράχτες συνήθως σχεδιάζονται για να τεθούν σε εφαρμογή έως ότου αποκατασταθεί η βλάστηση στις ευάλωτες πλαγιές που βρίσκονται από πάνω. Ο φράχτης μπορεί στη συνέχεια να απομακρυνθεί αφήνοντας τη περιοχή θεμελίωσης ανέπαφη. Μπορούν να επανεγκατασταθούν αν οι κίνδυνοι από τις ροές κορημάτων αυξηθούν στο μέλλον.

Προϊόντα

GR

need more information maccaferri