weirs-culverts-transverse-structures

Πάνω από έναν αιώνα εμπειρίας σε εγκάρσιες δομές. Οι εγκάρσιες δομές χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των δυναμικών υδραυλικών ροών που μεταφέρουν στερεά ή ιζήματα. Αυτές οι δομές εμποδίζουν τη ροή, αλλάζοντας την υδραυλική συμπεριφορά της και την ικανότητά της να διαβρώνει. Έχουμε πάνω από έναν αιώνα εμπειρίας στην επιλογή των κατάλληλων εγκάρσιων δομών, που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ροής του καναλιού νερού.

Οι μηχανικοί και το λογισμικό μας είναι εδώ για να βρούμε μια λύση. Οι μηχανικοί μας εργάζονται με τους πελάτες μας και χρησιμοποιούν το λογισμικό σχεδιασμού μας, MAC.RA 1 και MAC.R.A. 2, που χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό καναλιών, διαμηκών και εγκάρσιων δομών. Έτσι, ο σχεδιαστής μπορεί να εκτελέσει γρήγορα προκαταρκτικές υδραυλικές μελέτες για την αξιολόγηση της προστασίας των οχθών (Mac.RA 1) ή του εγκάρσιου υδατοφράγματος (Mac.RA 2) που απαιτείται. Μια ευρεία γκάμα προϊόντων επιτρέπει ένα συνδυασμό ανθρωπογενών και φυσικών λύσεων που πρέπει να εξεταστούν.

Υδατοφράκτες συρματοκιβωτίων
Διαφορετικοί τύποι υδατοφρακτών.
Οι υδατοφράκτες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το σχήμα τους προς τη κατωφέρεια στο κέντρο της ροής: κάθετοι υδατοφράκτες, κλιμακωτοί υδατοφράκτες και κεκλιμένοι υδατοφράκτες.
Ο πρωταρχικός στόχος είναι να καθοριστεί το υδραυλικό προφίλ όπου η μεταφορά του φορτίου της κοίτης και η ιζηματογένεση να είναι σε ισορροπία. Η εισαγωγή υδατοφρακτών μειώνει την κλίση της κοίτης και, ως εκ τούτου, τη μεταφορά.

Η λειτουργία υδατοφρακτών. Οι υδατοφράκτες συρματοκιβωτίων είναι ισχυροί, ευέλικτοι και εύκολοι στην εγκατάσταση, και χρησιμοποιούνται ως βασικοί και αντί-υδατοφράκτες σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις. Οι στρωμνές τύπου Reno χρησιμοποιούνται για την επένδυση λεκανών ηρεμίας ή διάχυσης ενέργειας, εάν απαιτείται.

Πρόβολοι ποταμών και κυματοθραύστες
Οι ποταμοί αποτελούν πηγή υποδομών σε πολλές χώρες και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι πλεύσιμοι.
Για να διατηρηθεί το βάθος του νερού του ποταμού σε ένα σταθερό πλεύσιμο επίπεδο, μπορούν να εγκατασταθούν διαμήκεις πρόβολοι. Αυτοί εκτρέπουν τη ροή του νερού προς το κέντρο του καναλιού και εκμεταλλεύονται την καθαριστική δράση του νερού για να κρατούν το κανάλι πλεύσης ανοικτό. Οι διαμήκεις πρόβολοι εγκαθίστανται συνήθως με τη χρήση κυλινδρικών συρματοκιβωτίων ή συρματόσακων.

Οι εγκάρσιοι πρόβολοι είναι δομές που προεξέχουν μέσα στο κανάλι του ποταμού ή τις εκβολές, για να διακόπτουν τη ροή, εκτρέποντάς τη μακριά από την πλευρά του ποταμού στην οποία οικοδομούνται οι πρόβολοι. Οι πρόβολοι συρματοκιβωτίων αντιπροσωπεύουν μια δοκιμασμένη και ελεγμένη λύση σε σημαντικά φαινόμενα διάβρωσης κατά μήκος των υδατορευμάτων, που χαρακτηρίζονται από υψηλό φορτίο μεταφοράς. Οι πρόβολοι συρματοκιβωτίων δημιουργούν περιοχές «υδραυλικής ηρεμίας» όπου η μεταφορά των φορτίων της κοίτης αλλάζει σε εναπόθεση, αποκαθιστώντας τις διαβρωμένες περιοχές της κοίτης του ποταμού και των οχθών.

Τα μεγαλύτερα ποτάμια διαθέτουν ακόμη και κυματοθραύστες ποταμών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των δυνάμεων του νερού του ποταμού πάνω στις όχθες του ποταμού. Παρόμοια τεχνολογία και προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται σε κυματοθραύστες ποταμών, όπως εκείνες που χρησιμοποιούνται στους παράκτιους κυματοθραύστες μας. Αυτά περιλαμβάνουν όχι μόνο την επιλογή της ίδιας της δομής εκτροπής / κυματοθραύστη, αλλά και τη στρώμνη των θεμελίων της δομής, η οποία είναι καθοριστική για την πρόληψη της υποσκαφής κάτω από την εγκατάσταση.

Προβλήτες γέφυρας
Λύσεις για προστασία από τη διάβρωση.
Οι εγκάρσιες δομές μπορούν επίσης να σχετίζονται με γέφυρες, των οποίων οι προβλήτες συχνά διακόπτουν τις υδραυλικές συνθήκες μέσα σε ένα υδάτινο ρεύμα. Η δημιουργία δινών γύρω από τις προβλήτες μπορεί να αυξήσει την αποσάθρωση γύρω από τη γέφυρα. Επιλέγοντας από την γκάμα των συστημάτων προστασίας από τη διάβρωση, μπορούμε να συμβουλεύσουμε τους πελάτες σχετικά με κατάλληλες λύσεις για μακροπρόθεσμη προστασία. Επίσης, μπορούμε να παρέχουμε υποστήριξη για τον καλύτερο μηχανισμό για εγκατάσταση που ελαχιστοποιεί τη διακοπή της κυκλοφορίας του ποταμού ή του περιβάλλοντος.

Οχετοί και διασταυρώσεις ποταμών
Έλεγχος επικεντρωμένος στις προκλήσεις της διάβρωσης.
Τα εγκάρσια εμπόδια σ’ ένα υδάτινο ρεύμα μπορούν να προκαλέσουν εστιασμένα προβλήματα διάβρωσης λόγω της αλλαγής των υδραυλικών συνθηκών. Ένας νέος δρόμος πάνω από ένα ποτάμι μπορεί να περιλαμβάνει συχνά έναν οχετό, ο οποίος περιορίζει τη φυσική ροή του ποταμού μέσα σε έναν τεχνητό σωλήνα ή σε μια κλειστή δομή. Αυτά τα μεταβαλλόμενα υδραυλικά προφίλ επικεντρώνουν τις δυνάμεις διάβρωσης στην κοίτη του ποταμού και πρέπει να ελέγχονται.

Φράγματα
Πρόκειται για ένα συγκεκριμένο είδος εγκάρσιας δομής και σχεδιάζονται για τη συγκράτηση υδάτων. Η διαχείριση του συγκρατημένου νερού και η κατάσταση του φράγματος είναι σημαντικά. Με βάση τις γνώσεις μας στην υδραυλική μηχανική, έχουμε παράσχει στους πελάτες εργασίες διευθέτησης και προστασίας από τη διάβρωση, με σκοπό τον έλεγχο του νερού γύρω από το φράγμα.
Όπου τα φράγματα εκτίθενται σε διάβρωση είτε στους υπερχειλιστές είτε στην κορυφή είτε στην πρόσοψη του φράγματος, εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε. Μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες στην αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, προσδιορίζοντας εάν η λύση απαιτεί άμεση προστασία από τη διάβρωση ή πιο λεπτομερή υδραυλικά έργα.

Προϊόντα

GR

need more information maccaferri