Maccaferri Συστήματα οπλισμένης γης και οπλισμός πρανών

Προκλήσεις κατά την τροποποίηση πρανών του εδάφους. Η τροποποίηση των γωνιών κλίσης του εδάφους πέρα από τη φυσική τους γωνία ηρεμίας μπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια τους. Αυτή η κατάσταση ενδέχεται να προκύψει όταν γίνεται περικοπή πρανών για εγκατάσταση ενός νέου αυτοκινητόδρομου ή για τη δημιουργία οικοδομήσιμης γης σε επικλινές οικόπεδο.

Βελτίωση της απόδοσης του εδάφους με οπλισμό γεωπλέγματος. Ο οπλισμός με τα γεωπλέγματά μας που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το εδαφικό υλικό επιτρέπει στο έδαφος να αποδώσει καλύτερα από ό,τι αν ήταν χωρίς οπλισμό. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στα εδάφη να φιλοξενήσουν μεγαλύτερα φορτία και να στέκονται σε πιο απότομες γωνίες. Τα γεωπλέγματα απλώνονται οριζόντια σε συμπαγή μάζα του εδάφους κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ενισχύοντάς την, λόγω της υψηλής αντοχής τους στον εφελκυσμό, της χαμηλής πίεσης και της καλής αλληλεπίδρασης με το έδαφος.

Πλαγιές με κακή φέρουσα ικανότητα ή σε σεισμικές περιοχές. Τα οπλισμένα πρανή εδάφους και η οπλισμένη γη μας είναι ιδανικές όταν κατασκευάζονται σε εδάφη που έχουν κακή φέρουσα ικανότητα, επειδή μπορούν να αντέξουν διαφορική καθίζηση πολύ καλύτερα από ό,τι άλλες πιο άκαμπτες λύσεις. Αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο πλεονέκτημα στις σεισμικές ζώνες, όπου οι λύσεις μας έχουν εκτεθεί σε σημαντικά σεισμικά γεγονότα.

Οι λύσεις μας αγκαλιάζουν την αειφορία. Το αξεπέραστο φάσμα των γεωπλέγματων οπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των MacGrid® WG, Paragrid® και Paralink®, μεγιστοποιεί την ευκαιρία επαναχρησιμοποίησης υλικών που προέρχονται από την τοποθεσία ως υλικό επίχωσης σε ένα οπλισμένο πρανές. Αυτό εξοικονομεί στους τομείς της εξαγωγής και εισαγωγής υλικών από τον χώρο, προωθώντας τη βιωσιμότητα και τη μείωση των ρυπογόνων μετακινήσεων των φορτηγών.

Δυνητική εξοικονόμηση κόστους. Η εξοικονόμηση κόστους μέσω της επαναχρησιμοποίησης υλικών που προέρχονται από την περιοχή με γεωπλέγματα μπορεί να είναι σημαντική για ένα έργο. Αυτό είναι το πρώτιστο μέλημα των μηχανικών μας, όταν αρχίζουν να εργάζονται με τους πελάτες για λύσεις οπλισμού πρανών.

Οι υβριδικές δομές φέρνουν αποδοτικότητα και λειτουργικότητα. Με την ικανότητα και την εμπειρία μας σε αυτόν τον τομέα και με τη χρήση του σχεδιαστικού λογισμικού MacSTARs, είμαστε σε θέση να συνδυάσουμε γεωπλέγματα με άλλα συστήματα, όπως το Terramesh® και το Green Terramesh® με σκοπό τον σχηματισμό υβριδικών δομών που προσφέρουν πρόσθετα οφέλη αποδοτικότητας και βελτίωση της κατασκευής.

Είμαστε περήφανοι για την εμπειρία μας στην κατασκευή μέγα-δομών. Αυτή η εμπειρία μάς δίνει τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε με επιτυχία πολλές «μέγα-δομές» – οι δομές οπλισμένης γης μας είναι συχνά πάνω από 30 μέτρα ύψος. Στην πραγματικότητα, έχουμε σχεδιάσει και υλοποιήσει κατασκευές πάνω από 70 μέτρα ύψος, ίσως ψηλότερες από κάθε άλλον προμηθευτή στον κόσμο.

Φέρνουμε τη βλάστηση σε οπλισμένα πρανή. Όπου οι πελάτες απαιτούν μια «πράσινη» μετωπική επιφάνεια, η βλάστηση της ολοκληρωμένης οπλισμένης γης είναι σημαντική. Μπορούμε επίσης να βοηθήσουμε στην επιλογή των κατάλληλων προϊόντων μιγμάτων σπόρων, φυτικής γης και προστασίας από τη διάβρωση. Μια πιο επίσημη και αστική αρχιτεκτονική αισθητική προσφέρεται με το οπλισμένο τοιχίο εδάφους με το τμηματικό πολυστρωματικό MacWall®. Η συγκεκριμένη επένδυση παρέχει την αισθητική μιας τοιχοποιίας, αλλά με τη σιγουριά της οπλισμένης γης μέσω γεωπλέγματων και επιχωμένου εδαφικού υλικού. Αυτό φέρνει οφέλη απόδοσης, κόστους και αποδοτικότητας της κατασκευής για τους πελάτες μας.

Βαθιές αγκυρώσεις εδάφους ως εναλλακτική λύση για τον οπλισμό του πρανούς. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρκετός χώρος για ένα έργο οπλισμένης γης, μπορεί να είναι δυνατή η χρήση βαθιών αγκυρώσεων εδάφους. Με τις βαθιές αγκυρώσεις εδάφους να παρέχουν συνολική ευστάθεια πρανών, το MacMat® προσφέρει επιλογές ευέλικτης ενίσχυσης του μετώπου και προστασίας της επιφάνειας.

Τα οπλισμένα πρανή και οι δομές οπλισμένης γης μας παρέχουν σίγουρη στήριξη αυτοκινητοδρόμων, επιχωματώσεων σιδηροδρομικών γραμμών και ιδιοκτησιών σε όλον τον κόσμο.

Προϊόντα

GR

need more information maccaferri