Officine Maccaferri
ΕΛΛΆΔΑ
Χώρα

Σύνδεση

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ

Τοιχία βαρύτητας αντιστήριξης μάζας
Ένας τοίχος που τοποθετείται μπροστά από μια ασταθή πλαγιά για να σταματήσει την κατάρρευσή της και ο οποίος εξαρτάται από τη μάζα του προκειμένου να αντισταθεί στις πιέσεις από την ασταθή πλαγιά.

Οπλισμός εδάφους
Τεχνική που περιλαμβάνει την εισαγωγή συνθετικών γεωπλεγμάτων στο έδαφος, γεγονός που κάνει το έδαφος να συμπεριφέρεται καλύτερα από ό,τι στη φυσική του κατάσταση. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνουμε την κλίση του, αντέχει σε μεγαλύτερα φορτία, κατανέμει τα φορτία και παρουσιάζει λιγότερη καθίζηση. Τα γεωπλέγματα μπορεί να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα ή πολυμερή γεωπλέγματα που αλληλοεπιδρούν με τα εδάφη που συμπιέζονται πάνω τους.

Επίχωμα επάνω σε πασσάλους
Ένα επίχωμα που κατασκευάζεται πάνω σε μαλακά εδάφη ή εδάφη που δεν έχουν τη κατάλληλη φέρουσα ικανότητα θα είναι επιρρεπές σε καθίζηση. Η κατασκευή του επιχώματος πάνω σε πασσάλους αποτρέπει κάτι τέτοιο καθώς τα φορτία του επιχώματος μεταφέρονται στους πασσάλους και, συνεπώς, σε ένα δομικά πιο ικανό στρώμα. Τα εξαιρετικά υψηλής αντοχής γεωπλέγματα που τοποθετούνται κάτω από το επίχωμα και ακριβώς πάνω από τους πασσάλους βοηθούν στην εξάπλωση φορτίων στους πασσάλους, δίνοντας τη δυνατότητα οι πάσσαλοι να απέχουν περισσότερο, εξοικονομώντας κόστος και υλικά.

Τελική κάλυψη
Όταν ο χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ή κάποιο ορυχείο εξαντληθεί, πρέπει να σφραγιστεί εντελώς έτσι ώστε να καλύψει πλήρως το μολυσμένο / υποβαθμισμένο άχρηστο υλικό που περιέχει. Οι εργασίες τελικής κάλυψης αποτελούνται από ένα πακέτο υλικών για τη σφράγιση, την προστασία και την αποστράγγιση της κορυφής του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Τέλος, συχνά συμπεριλαμβάνεται κάποιος μηχανισμός για την εγκατάσταση βλάστησης πάνω στην κάλυψη.

Εγκάρσιες Κατασκευές
Οι εγκάρσιες δομές είναι οποιεσδήποτε δομές που είναι κάθετες (ή γενικά «μη-παράλληλες») προς τη ροή ποταμού ή υδάτινου ρεύματος. Οι εγκάρσιες δομές μπορούν να διασχίσουν πλήρως ή μερικώς το ποτάμι ή το υδάτινο ρεύμα και μπορεί να περιλαμβάνουν προβόλους ποταμών, υδατοφράκτες, οχετούς ή φράγματα. Οι γέφυρες μπορούν επίσης να θεωρηθούν εγκάρσιες δομές καθώς και οι επιπτώσεις που έχουν στον ποταμό (δίνες, αλλαγές ρεύματος και διάβρωση σε κολώνες).

Δυναμικοί Φράχτες Ανάσχεσης Βραχοπτώσεων
Ένας φράχτης προστασίας από βραχοπτώσεις (επίσης γνωστό ως «φράκτης βραχοπτώσεων») που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εκτρέπεται σταδιακά κατά την πρόσκρουση μιας βραχομάζας. Αυτές οι κατασκευές έχουν σχεδιαστεί ως ένα «σύστημα» που θα πρέπει να έχει ελεγχθεί σύμφωνα με ειδικά πρωτόκολλα (π.χ. Οδηγία ETAG 027). Τα υλικά εντός του φράκτη απορροφούν την ενέργεια κρούσης και, ανάλογα με το μέγεθος της μάζας βράχου, ο φράχτης μπορεί να καταστεί μόνιμα παραμορφωμένος και να απαιτηθεί συντήρηση. Το εναπομείναν ύψος του φράκτη μετά την κρούση και η επιμήκυνση του κατά την κρούση είναι κρίσιμοι παράγοντες για τον σχεδιαστή των λύσεων αυτών.

Εμβιομηχανική του εδάφους
Μια τεχνική που περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της φυτικής ύλης σε περισσότερες διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, ένας τοίχος συρματοκιβωτίων που χρησιμοποιείται για να παρέχει μακροπρόθεσμη σταθερότητα σε μια όχθη ποταμού θα μπορούσε να περιλαμβάνει τεχνικές εμβιομηχανικής εδάφους, με σκοπό τη δημιουργία βλάστησης εντός και επί του συρματοκιβωτίου. Επιτρέπει στον σχεδιαστή να έχει μακροπρόθεσμη αξιοπιστία της κατασκευής (επιδεκτική σχεδιασμού, δοκιμασμένη και ελεγμένη), με τα αισθητικά και οικολογικά οφέλη της βλάστησης.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This