Officine Maccaferri
ČESKÁ REPUBLIKA
Země

Přihlásit

Zásady použití souborů cookie

Společnost Officine Maccaferri se zavazuje poskytnout vám úplné a transparentní informace o způsobu, jakým používá soubory cookie.

Co jsou cookie

Cookie jsou krátké textové soubory (abecední nebo číselné), které se ukládají ve vašem počítači (nebo jiném zařízení s připojením na internet) kdykoliv navštívíte webové stránky.
Cookie používáme pro různé účely, jako je zlepšení efektivity prohlížení našich webových stránek například tím, že při navigaci mezi jednotlivými stránkami zůstanete přihlášeni, k bezpečnému uložení vašeho uživatelského jména a hesla, k uložení vlastního nastavení, ke zjištění, které části webových stránek jste navštívili.
Cookie, které ukládáme ve vašem počítači, nemohou být použity k získávání žádných jiných informací z vašeho pevného disku, k přenosu virové infekce do vašeho počítače ani ke zjištění vaší emailové adresy. Některé z funkcí, které provádějí soubory Cookie, lze zajistit i alternativními technickými řešeními. V těchto zásadách termínem ‚cookie‘ rozumíme soubory cookie a veškeré podobné nástroje.

Jednotlivé druhy cookie

Webové stránky využívají několik druhů cookie, které lze rozdělit do následujících kategorií. Některé ze zde uváděných cookie mají čistě technické funkce (tzv. technické cookie), zatím co jiné se využívají k rozboru profilu uživatele webových stránek. Webové stránky Officine Maccaferri používají pouze technické cookie, nikoliv profilovací cookie.

1.      Základní cookie

Tyto cookie mají zcela zásadní význam pro provoz webových stránek Officine Maccaferri, protože umožňují verifikaci, kontrolu platnosti, řízení relací a prevenci podvodných jednání. Životnost cookie končí okamžitě po zavření internetového prohlížeče. Jakmile svůj prohlížeč zavřete, cookie se vymažou. Zablokováním těchto cookie se omezí možnost využívání služeb, ke kterým získáte přístup po přihlášení ke svému účtu, ale možnost prohlížení webových
stránek se tím nijak neomezí.

2.      Analytické/výkonnostní cookie

Tyto cookie využíváme ke shromažďování informací o tom, jak uživatelé naše webové stránky a jejich internetové odkazy využívají. Navíc dovolují společnosti Officine Maccaferri okamžitě identifikovat a zdůraznit ty prvky, které by pro vás mohly být nejzajímavější. Informace, které tyto cookie shromažďují, se před použitím seskupí tak, aby nám umožnily zefektivnit vaši navigaci na základě obsahu prohlížených stránek. Tyto cookie se nepoužívají ke shromažďování vašich osobních údajů pro marketingové účely. Blokováním těchto cookie se nijak neomezí možnost využívání našich webových stránek

3.      Profilovací cookie

Společnost Officine Maccaferri na svých webových stránkách nepoužívá profilovací cookie. Jde o trvalé soubory cookie, které slouží k vytvoření profilu uživatele. Slouží k zasílaní reklamních zpráv dle preferencí, které uživatel projevil při prohlížení webových stránek.

Cizí cookie

Během prohlížení webových stránek vám mohou být zasílány cookie z daných webových stránek, ale i z webových stránek spravovaných jinými organizacemi (cizí
cookie neboli cookie třetích stran). To je, například, případ pluginů pro sociální sítě Facebook, Twitter, Google+ a LinkedIn. Jsou součástí webové stránky, generují je přímo tyto weby a vkládají do na navštívené stránky. Pluginy jsou obvykle určeny pro sociální sítě ke sdílení obsahu těchto sítí.

Přítomnost těchto pluginů na webové stránce znamená přenos cookie tam a zpět mezi webovými stránkami třetími stranami. Upozorňujeme, že veškeré informace, které shromáždí třetí strany, budou podřízeny zásadám ochrany soukromí těchto stránek. Doporučujeme vám, aby jste si zásady ochrany soukromí a použití cookie daných webových stránek pečlivě přečetli. Zásady ochrany soukromí a použití cookie na webových stránkách třetích stran naleznete na následujících adresách:

Zásady použití cookie pro Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/

Ochrana soukromí pro Facebook: přihlaste se na své konto a klikněte „Soukromí“”

Zásady použití cookie pro Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519

Ochrana soukromí pro Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=en

Zásady použití cookie pro Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Ochrana soukromí pro Linkedin: http://it.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Zásady použití cookie pro Google+: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/

Ochrana soukromí pro Google+: http://www.google.it/intl/en/policies/privacy/

Soubory cookie nástroje Google Analytics

Officine Maccaferri na svých webových stránkách používá některé nástroje služby Google Analytics, kterou poskytuje Google, Inc. („Google“), pro analýzu návštěvnosti
webu.
Google Analytics jsou cizí cookie, které se shromažďují a zpracovávají anonymně pro potřeby monitorování prohlížení a zvýšení efektivity navigace (výkonové neboli „performance“” cookie).

Analytics cookie se používají ke shromažďování informací, které pomáhají společnosti Officine Maccaferri zjistit, jakým způsobem návštěvníci využívají její stránky a jaké jsou jejich preference, ovšem anonymně (mezi shromažďovanými informacemi je IP adresa uživatele). Google Analytics tyto informace shromažďuje a zpracovává proto, aby z nich následně sestavil statistické přehledy o využití webových stránek pro operátory společnosti Officine Maccaferri.
Webové stránky Officine Maccaferri nevyužívají nástroj Google Analytics k monitorování ani ke shromažďování osobních údajů ani jiných informací, které by
mohly vést k identifikaci návštěvníků webových stránek. Naše webové stránky nedovolují provádět operace tohoto typu třetím stranám. Google nepřiřazuje IP adresy k žádným jiným údajům, které vlastní, ani se nepokouší přiřadit žádné IP adresy k žádným identitám uživatelů webových stránek. Google může tyto informace postoupit třetím stranám, jestliže to nařizují právní předpisy nebo jestliže třetí strany zpracovávají tyto údaje pro potřeby a ve jménu společnosti Google.
Podrobnější informace o cookie nástroje Google Analytics naleznete na webových stránkách Googlehttps://www.google.it/intl/en/policies/privacy/partners/.

Jestliže si nepřejete, aby byly vaše údaje shromažďované pomocí nástroje Google Analytics, máte možnost nainstalovat si do svého prohlížeče přídavný doplněk (add-on), tzv. Google Analytics opt-out, z následujícího odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Správa oprávnění pro soubory cookie

Někteří uživatelé dávají přednost zablokování souborů cookie, proto většina prohlížečů nabízí možnost spravovat cookie dle vlastních požadavků. Některé prohlížeče umožňují nastavit oprávnění pro soubory cookie specificky pro konkrétní webové stránky, což uživateli poskytuje prostor pro cílenou ochranu svého soukromí. To znamená, že máte možnost nastavením prohlížeče zablokovat cookie ze všech webů mimo těch, které považujete za důvěryhodné.

Například Firefox umožňuje spravovat cookie prostřednictvím ovládacího panelu, který se zobrazí kliknutím na Nástroje-Možnosti-Soukromí. Oprávnění pro soubory cookie můžete v nejrozšířenějších prohlížečích upravovat dle svých představ na těchto adresách:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=it_IT

Jinou možností je navštívit www.aboutcookies.org, kde je uvedeno jednoduché vysvětlení těchto postupů pro široké spektrum internetových prohlížečů pro stolové počítače.
Upozorňujeme, že při úplném zablokování technických cookie se může omezit funkčnost webových stránek společnosti Officine Maccaferri pro registrované uživatele.
Úplné zablokování cizích cookie nemá žádný vliv na navigaci po našich webových stránkách.

Životnost cookie

Dočasné neboli relační soubory cookie jsou aktivní do té doby, dokud je otevřený prohlížeč, nebo dokud návštěvník neukončí relaci odhlášením. Další druh cookie, známý jako trvalé cookie, se uchovává i pro příští návštěvy webu, a to i po zavření prohlížeče nebo odhlášení z relace. Jejich životnost je určena v momentě jejich vzniku. V některých případech je životnost přesně určena, jindy je neomezena.

Společnost Officine Maccaferri na svých webových stránkách nepoužívá trvalé cookie. Přesto mějte na paměti, že během prohlížení webových stránek Officine Maccaferri může dojít k interakci s webovými stránkami třetích stran, při níž se mohou vytvořit nebo změnit trvalé nebo profilovací cookie.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This