Officine Maccaferri
ČESKÁ REPUBLIKA
Země

Přihlásit

Ztratili jste heslo?

WMHE 2015

Maccaferri_placholder

V dňoch 8.-10. Septembra 2015 sme sa aktívne zúčastnili na  14. Medzinárodnom sympóziu zameraného  na Manažment  povodí a Vodohospodárske inžinierstvo(WMHE) v Brne.

Pôvodné bilaterálne sympózium medzi  Stavebnými fakultami Technickej Univerzity Gdansk ( Poľsko) Univerzity Zagreb (Chorvátsko) bolo rozšírené o ďalšie partnerské univerzity – Slovenská technická univerzita v Bratislave (Slovensko), Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Skopje (Macedónsko), BOKU University of Natural Resources and Applied Life Sciences vo Viedni (Rakúsko) a tiež aj Vysoká škola technická Brno (Česká Republika).

Stretnutie ponúka unikátne fórum na výmenu skúseností, prezentácie a diskusie týkajúce sa posledných výskumných prác na rôzne aspekty hospodárenia s vodou a so životným prostredím vrátane fyzikálnej a matematickej simulácie.

Cieľom konferencie je podporiť a uľahčiť interdisciplinárnu komunikáciu medzi vedcami, inžiniermi a odbornými  pracovníkmi  v oblasti vodného hospodárstva a vodohospodárskych stavieb.

Táto konferencia prispieva k dosiahnutiu týchto cieľov tak, že pozve odborníkov zo strednej Európy, ktorí sú členmi EÚ, ako aj expertov z krajín Juhovýchodnej Európy, ktoré zatiaľ nie sú členskými štátmi. Hlavnou myšlienkou je výmena skúseností v oblasti vodného hospodárstva a vodných  stavieb, vrátane prvkov ekosystémov a trvalo udržateľného rozvoja. Táto úspešná séria sa začala v roku 1984 a dnes je pravidelne organizovaná sympóziom dvakrát ročne.

Odborné články ktoré na sympóziu prezentovali naši inžinieri:

1. Využitie gabionových konštrukcií  na zmiernenie povodní v oblasti  vodohospodárskych prác (J. Adamec, L. Lichý).

2. Skúsenosti s použitím oceľovej siete s polymérovou povrchovou úpravou pre ochranu hrádzí proti narušeniu bobrami (P. Di Pietro, J. Adamec).

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2021 P.IVA IT 02145540379

Share This