Officine Maccaferri
ČESKÁ REPUBLIKA
Země

Přihlásit

Úprava rekreačného centra Národnej diaľničnej spoločnosti

Revitalization of recreation center of National Road Authority (NDS)

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) nás kontaktovala so zámerom navrhnúť projekt na východe Slovenska kde sa nachádza rekreačné centrum: zámer bol upraviť terén použitím gabionových gravitačných múrov.

NDS nás požiadala nájsť optimálne riešenie, ktoré bude v súlade s platnými normami ohľadom životnosti konštrukcie a jej správneho fungovania a taktiež bude priateľské k životnému prostrediu. Vzhľadom na túto skutočnosť sme boli oslovení a navrhli sme konštrukciu, ktorá spĺňa všetky definované požiadavky. Konštrukcia pozostáva z gabionov širokých a vysokých 0,5m s povrchovou úpravou Galfan + prídavnou polymérnou ochranou z PVC. S cieľom zabezpečenia vyššej tuhosti gabionových košov, bola použitá sieť s okom 6×8 a priemerom drôtu 2,7/3,7mm a takisto špeciálne dištančné tiahla MacTie tvaru „U“.

Po podpísaní kontraktu so zhotoviteľom sme zabezpečili krátku inštruktáž na mieste stavby ako správne gabiony inštalovať a plniť. Tento spôsob technickej podpory je momentálne zaužívaný pri všetkých dôležitých projektoch na Slovensku.

Gabionové konštrukcie v rekreačnom centre sú už hotové. Posledný bod pre úspešné ukončenie tohto projektu bola diskusia s NDS, či boli spokojní s navrhnutým riešením ako aj so samotnou inštaláciou gabionov.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ponúka niekoľko veľmi dôležitých a štátne regulovaných činností: podľa schváleného vládneho programu, NDS zabezpečuje prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných komunikácií v Slovenskej republike. V rámci svojich právomocí a finančných zdrojov NDS poskytuje adekvátnu službu pre motoristov. Mnoho procesov na poli projektovania, výkupu pozemkov, samotnej výstavby sú vykonávané v úzkej spolupráci s dodávateľmi na základe zmluvy, v dôsledku verejného obstarávania.
NDS bola veľmi spokojná s prístupom Maccaferri a s našou technickou a komerčnou podporou pred a po výstavbe. Dúfajme, že tieto dobré vzťahy a úspešne dokončený projekt nám pomôžu v budúcnosti získať ďalšie zaujímavé projekty.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácii o tomto projekte kontaktuje nás.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This