Opatření na zmírnění rizika uvolnění laviny. Obyvatelé sněhových horských oblastí vždy čelili riziku lavinového nebezpečí. Snaha zmírnit rizika lavinového nebezpečí vedla tyto lidi k výstavbě složitých konstrukčních systémů.

Rostoucí riziko uvolnění laviny. Odlesňování a rozvoj turistické infrastruktury mají za následek redukci přirozených překážek, které snižují riziko vzniku sněhových lavin. Změna využívání těchto oblastí také vyžaduje zvýšení požadavků na bezpečnost, ochranu lyžařských středisek, obytných ploch, silnic a železničních tratí.

Riziko laviny výrazně snižují naše sněhové sítě a sněhové bariéry.

Snižování rizika uvolnění laviny v místě jejího vzniku. Sněhové bariéry a sněhové sítě se konstruují tak, aby stabilizovaly vrstvu sněhu v zóně s rizikem vzniku laviny a pomáhaly předcházet utržení laviny. Zhutněný sníh působí silou, kterou sítě musí pohltit a přenést do země přes systém sloupků a kotev. Pružnost systému sněhové bariéry pomáhá snižovat zatížení působící na konstrukci a vytváří efektivnější řešení. Přiváděná zatížení závisí na úhlu sklonu, tloušťce sněhové vrstvy, environmentálních podmínkách a kontaktu s vlastním svahem.

Eventuálně může být nutné použít několik obranných linií. Sněhová bariéra nebo sněhová síť se musí umístit na místo, kde hrozí riziko odtržení od sněhu. Někdy může být nutné namontovat více řad konstrukce svahu v místě možného odtrhu. Tím se omezuje vznik odtrhu respektive šíření odtrhových trhlin a výsledný pohyb masy sněhu.

Naše řešení mají schválení SFISAR. Naše sněhové bariéry o výšce až 4,5 m byly schváleny švýcarským Federálním ústavem pro výzkum sněhu a lavin v Davosu – SFISAR „Swiss Guidelines for avalanche control structures in the starting zone“, 2006.

Produkty

need more information maccaferri