Maximalizace objemů uskladněného odpadu na místech s hustým osídlením. S nárůstem světové populace lidstvo produkuje stále větší množství odpadu. Tento problém je dále umocněn problémy při hledání lokalit použitelných pro skladování odpadů a nebezpečných látek. Každá technologie, která maximalizuje objem uskladněného odpadu, proto přispívá k ochraně životního prostředí a zároveň šetří peníze provozovatelům skládek.

Zvyšování objemu skladovaného materiálu při snižování nákladů. Máme zkušenosti s úspěšnou realizací vyztužených horninových konstrukcí, ve kterých se ze samotného uloženého odpadového materiálu stává „strukturální zásypový“ materiál. Použití geomříží Paragrid®, Paralink® a MacGrid® WG přináší pozitivní výsledky, pokud jde o zvětšení objemu materiálu skladovaného na jednom místě (až trojnásobně při stejné ploše skládky) jakož i o snížení nákladů.

Naše jedinečné výrobky zvyšují stabilitu geotechnických konstrukcí. Podobné vyztužené konstrukce se používají i v rámci projektů zaměřených na vyztužení obvodových násypů na skládkách. Tyto násypy se běžně staví ze soudržných materiálů, jejichž stabilita je závislá na řadě faktorů. Pro tyto účely je vhodné použít geomříže Paradrain®. Paradrain® funguje nejen jako výztuž, ale současně snižuje pórové tlaky v soudržné zemině pomocí integrálních drenážních proužků na povrchu geomříže.

Budováním strmých vyztužených obvodových násypů a skládkových kazet se ve srovnání s nevyztuženými svahy maximalizuje využitelný skladovací objem odpadu.

Produkty

need more information maccaferri