IT-DW-MacTube for dewatering slurries and sludges

Problémy s kapalným odpadem. Likvidace kapalných odpadních látek je drahá a náročná na dopravu a může vést k další kontaminaci prostředí.

S našimi geotextiliemi je likvidace jednodušší a levnější. Odstraněním kapalné složky odpadu se snižuje objem odpadu. Systémy MacTube® a MacBag® vyrobené z geotextilií se používají k odvodňování průmyslových sedimentů, důlní hlušiny, kalů či jiných materiálů. Systém MacTube® je vyroben ze speciálně konstruovaných textilních geokompozitů. Usazený materiál je přečerpáván do geotextilního vaku nebo pytle, kde se zachycují pevné částice a přefiltrované kapalné látky se uvolňují přes stěnu geotextilie. Pevné zbytky zbavené vody se před likvidací mohou nechat vysušit.

Systémy MacTube® a MacBag® představují jen část našeho řešení. Výběrem vhodného flokulantu a vhodného dávkovacího zařízení je navíc možné účinnost celého procesu odvodňování optimalizovat

Produkty

need more information maccaferri