soil-veneer-applications

Rizika aplikací ornice na svahy s vyšším sklonem. Při aplikaci ornice na svahy, jejichž sklon je vyšší než přirozený úhel vnitřního tření kontaktu mezi ornicí a podkladem, hrozí, že se zemina ze svahu sesune. Tato situace je velmi běžná a často se vyskytuje při překrývání skládek, na březích nádrží, jezer a přehrad nebo na jiných místech.

V jakých případech je třeba zpevnění vrchní vrstvy. U těchto řešení se často využívají geosyntetické bariéry (MacLine®, MacLine® GCL). Ornice, která se umístí přímo na takovou bariéru s cílem obnovy vegetačního krytu, se může sesunout z jejího povrchu. V těchto případech je třeba povrchovou vrstvu ornice nějakým způsobem stabilizovat a udržet na svahu.

Jak naše výrobky tento problém řeší. Georohož MacMat® a vyztužená georohož MacMat® R představují trojrozměrné georohože o různé tloušťce. Ukládají se přímo na povrch svahu, kde vytvářejí záchytnou vrstvu pro půdní vrstvu. Georohož MacMat® R je dostupná s vysokou hodnotou pevnosti v tahu, takže umožňuje stabilizovat vrstvy ornice i na dlouhých svazích bez laviček. K navržení tloušťky a pevnosti rohože v návaznosti na potřebnou tloušťku vrstvy orné půdy a délku svahu používáme náš vlastní návrhový software.

Produkty

need more information maccaferri