sediment-capping

Problémy se sedimenty. Vodní toky a jejich ústí jsou velmi často znečištěny sedimenty, především v blízkosti průmyslových oblastí. Pokud se nedaří znečištění zmírňovat, mohou být následky dalekosáhlé. Mezi používané techniky patří například jejich vytěžení a nahrazení novým materiálem, to však bývá spojeno s vysokým rizikem následného znečištění a také je tento postup velmi nákladný.

Nová technika překrytí na místě. Jako nová technika se používá zachycení pevných částic znečištěného materiálu přímo na místě. Tím se eliminuje potřeba vytěžit a likvidovat kontaminovaný materiál odvozem na vzdálené místo. Překrytí znečištěné plochy nebo její oddělení od okolního prostředí vyžaduje použití různých nepropustných membrán, písku, štěrku a protierozních vrstev.

Různé faktory vhodného řešení. Výběr vhodného řešení se dotýká více vědních oborů – je třeba určit geotechnické, hydrodynamické, regulační a sedimentační charakteristiky vlastního materiálu a zhodnotit trasování. Široká analýza by měla zároveň zohledňovat a reagovat i na možné změny pobřežní dopravy a eroze v této oblasti.
Náš sortiment sanačních filtrů a těsnících georohoží usnadňuje realizaci projektů spojených s překrytím nebo těžbou sedimentů.

need more information maccaferri