Použití ochranných valů proti skalnímu řícení. Ochranné valy proti skalnímu řícení jsou pasivní systémy a představují ideální řešení pro situace, kdy není možné použít systém na stabilizaci povrchu svahu (např. na velmi širokých svazích), nebo tam, kde padající kamení nelze zachytit z důvodunepřístupnosti terénu. Tyto systémy se běžně využívají na ochranu před sesuvy půdy, padajícími kameny, lavinami, hydro-geologickými problémy a jinými přírodními nebezpečnými jevy.

Použití materiálu získaného na místě. Dnešní ochranné valy Maccaferri se staví z vyztužené horniny a zhotovitelům umožňují použít materiál těžený přímo na místě. Dostupné jsou různé povrchové úpravy čela, včetně ozelenění líce násypu, což snižuje environmentální a vizuální dopad systému.

Menší potřeba oprav s téměř neomezeným potenciálem. Řešení násypů na ochranu proti skalnímucení jsou nabízena v širokém spektru možností, pohlcují obrovské nárazy skalních bloků (eventuálně až do 20 000 kJ) a zároveň zabraňují vzniku zemního proudu. Na rozdíl od záchytných pletiv na ochranu proti skalnímu řícení dokážou náspy na ochranu proti skalnímu řícení odolávat několika nárazům i bez opravy.

Při konstrukci násypů tvořených vyztuženou horninovou konstrukcí, které nabízejí kapacitu až 20 000 kJ, jsme využili analýzu konečných prvků. Je-li k dispozici dostatečný prostor, je možné dosáhnout téměř neomezené schopnosti pohlcování energie.

Produkty

need more information maccaferri