seagrass-meadowns

Význam podmořských řas. Podmořské řasy jsou důležitým prvkem pobřežního prostředí, protože snižují rychlost vodních proudů, zvyšují sedimentaci a omezují erozi. Kromě toho tvoří důležité mořské prostředí pro flóru a faunu a současně vážou uhlík.

Naše řešení na pomoc životnímu prostředí. Naše řešení je možné použít ke stabilizaci těchto důležitých ekologických struktur, protože oslabují proudy v blízkosti podmořských útesů a pomáhají při obnově vegetace. Vyztužené georohože MacMat® používáme jako podklad pro ukotvení ohrožených mořských trav, které se pokoušejí kolonizovat mořské dno. Podobný přístup, často ve spojení s pytli MacBag a vaky MacTube®, se používá při rekonstrukci útesových zón poškozených bouřemi.

Ochrana solných močálů. Podmořský útes je vždy ponořen pod hladinou vody, ale solné bažiny se nacházejí v přílivové zóně a bývají denně zaplavovány. Solné bažiny vytvářejí nárazníkové pásmo mezi souší a mořem. Naše řešení je možné použít ke zpevnění těchto důležitých přírodních ochranných oblastí. Na hraně je často nutné zpevnit přírodní kanály a použít systémy protierozní ochrany

Produkty

need more information maccaferri