Ochrana před poklesem. Vysoce pevnostní geomříže a geotextilie se často používají na místech, kde se předpokládá pokles terénu v důsledku těžby, případně na místech, kde se mohou vyskytovat poklesy přirozeně. Mohou se vyskytnout náhle a často mají kruhovitý nebo eliptický tvar.

Naše geo-řešení. Vysoce pevnostní geomříže Paralink® firmy Maccaferri se pokládají nad problematickou oblast a realizují se s potřebným vypočítaným přesahem na obou stranách předpokládané dutiny. Pokud dojde k poklesu podloží, Geomříž nebo geotextilie vzniklou dutinu překlene a vrchní vrstvu zeminy podepře.Pro méně náročné nebo krátkodobé zatížení je možné pro zpevnění použít tkané geotextilie MacTex®W2.

Velmi dobře navržené a úspěšné. Geomříže Paralink® splňují nejpřísnější konstrukční kritéria a v těchto aplikacích se úspěšně používají již mnoho let. Naši inženýři a technici vždy dokážou pomoci ve fázi návrhu i realizace.

Naše zkušenosti a odborné znalosti. VŠECHNY geomříže a geotextilie (bez ohledu na značku a použitý polymer) se musí nejprve aktivovat, aby zajišťovaly funkční výztuž. Proto je nutné zajistit, aby mezní stavy použitelnosti násypu odpovídaly očekávanému dlouhodobému zatížení geomříže. Z pozice výrobce a projektanta geomříží se speciálními dovednostmi v oblasti geotechniky disponujeme značnými znalostmi vývoje vlastností výrobku v čase. S naším návrhovým softwarem MacBARS dokážou naši inženýři neocenitelným způsobem přispívat k řešení problémů tohoto druhu.

need more information maccaferri