Řešení pro neúnosné podloží. Násypy budované na soudržných, nasycených fluviálních zeminách mohou v důsledku stlačitelnosti základové půdy konsolidovat. Nabízíme řadu řešení pro snížení vlivu sedání:
• vertikální drenážní geokompozity MacDrain® pro urychlení konsolidace zemin,
• geotextilie MacTex® H pro oddělení nevhodných materiálů podloží od kvalitnějšího stavebního materiálu násypu,
• tkané geotextilie MacTex® W1 a W2 ke zpevnění a oddělení základového materiálu,
• geomříže MacGrid® WG,
• vysoce pevnostní geomříže Paralink® s nízkou mírou přetvoření pro vyztužení založení násypů.

Pro splnění požadavků na životnost a provozuschopnost projektu je často nezbytné tato řešení
kombinovat.

Naše zkušenosti a odbornost. VŠECHNY geomříže a geotextilie (bez ohledu na značku a použitý polymer) se musí nejprve napnout, aby fungovaly jako funkční výztuž. Proto je nutné zajistit, aby mezní stav použitelnosti násypu odpovídal očekávanému dlouhodobému zatížení geomříže. Z pozice výrobce a projektanta geomříží se zkušenostmi v oblasti geotechniky disponujeme značnými znalostmi vývoje vlastností výrobku v čase. S naším návrhovým softwarem MacBARS dokážou naši inženýři neocenitelným způsobem přispívat k řešení problémů tohoto druhu.

need more information maccaferri