Ochranné konstrukce. Mořské hráze a pobřežní konstrukce se staví na ochranu infrastruktury (např. měst, silnic, dálnic, železnic a průmyslových zařízení) před mořským příbojem. Tyto konstrukce bývají obvykle tuhé, ukládají se rovnoběžně s pobřežím a mohou rozptylovat silové účinky dopadajících vln. Proto bývají vystaveny složité erozi, a pokud není tento fenomén dostatečně řešen, dochází k narušení konstrukce. Výsledkem pak může být zhoršení jejích užitných vlastností.

Řešení „Mac“ pro mořské hráze. Pokud jde o mořské hráze, doporučuje se snížit jejich sklon (na straně moře) s cílem rozptýlit silové účinky dopadajících vln. Toho je možné dosáhnout kombinací vaků MacTube® a pytlů MacBag®, gabionů a matrací Reno (s polymerovou nebo s ocelovou sítí), záleží na způsobu výstavby mořské hráze a dostupnosti materiálu.

Řešení šitá na míru. Ochrana pobřeží může mít různé podoby, které optimalizujeme podle místních podmínek a požadavků klienta.

Produkty

need more information maccaferri