Neefektivní systémy odvádění dešťové vody jsou jedním z důvodů nestability svahů. Dešťová voda může během výstavby nebo během životnosti díla způsobit značnou erozi povrchových vrstev svahů a ohrozit jejich dlouhodobou stabilitu.

Nejúčinnější řešení často bývá vybudování jednoduchého systému odvodňovacích rýh a kanálů. I tato odvodňovací opatření mohou podléhat erozi a měly by být proto utěsněny nebo jinak chráněny.

Naše vysoce výkonné řešení. Společnost Maccaferri vyvinula MacDrain® TD, výrobek, který se používá jako vertikální drenáž v odvodňovacích zařízeních nebo jako náhrada tradičních štěrkových žeber stavěných z vhodného propustného materiálu. Tyto moderní drenážní materiály snižují potřebu těžby a přepravy drceného kameniva na staveniště, čímž přispívají k nižšímu zatížení životního prostředí. Naše drenážní geokompozity jsou navíc vyráběny ve výrobních závodech s kontrolovanou kvalitou výroby a jsou laboratorně testovány, a proto je – na rozdíl od tradičních štěrkových drenážních žeber – známa jejich drenážní kapacita.

Produkty

need more information maccaferri