Zmírňování následků skalního řícení a nahodile uvolněných horninových bloků a padajících kamenů. Zpomalovací bariéry na ochranu proti skalnímu řícení (též hybridní bariéry) spojují možnosti dynamické bariéry pohlcovat energii s výhodami ochranného pletiva, jež vyžaduje méně údržby, a slouží k pasivnímu zmírňování rizika skalního řícení. Nezajišťují se ke spodnímu nosnému lanu. Pletivo je delší a visí ze svahu až do výšky, kde dokáže zpomalit pád uvolněných bloků hornin či samostatných kamenů.

Zpomalovací systémy se umisťují na svahy, kde se pod bariérou nachází volný „výběhový“ prostor,
ve kterém se uvolněné horninové bloky či jednotlivé kusy horniny nakonec zastaví, nebo kde se neškodně hromadí.

Vyvinuli jsme návrhový software, který umožňuje nabízet klientům efektivní řešení.

Jsme špička ve svém oboru. Kompletní zkoušky, které provedlo Ministerstvo dopravy státu
Colorado (Arndt, B., Ortiz, T. a Turner, A., 2009. Colorado’s Full-Scale Field Testing of Rockfall
Attenuator Systems, oběžník Transportation Research E-C141, říj. 2009), potvrdily, že náš zpomalovač s panelem s lanovou sítí HEA a uzly „odolal vlivům a při opakovaných nárazech utrpěl jen minimální poškození“, přičemž byl v rámci zkoušky porovnáván s 10 jinými systémy.

Hodnota zkoušky prováděné Ministerstvem dopravy státu Colorado ve srovnání s tradiční metodologií. Většina kontrolovaných systémů na snižování výskytu případů padání kamenů neprošla zkouškami, které byly provedeny v USA a Evropě, a má pouze omezenou funkci v tom smyslu, že zachycují jen posuvný pohyb padajících kamenů. Zkouška Ministerstva dopravy státu Colorado s praktickou zkouškou přinesla jedinečnou příležitost vyhodnotit odolnost těchto pomůcek při nárazu zkušebními kameny s rotační složkou, tj. v reálnějších podmínkách. Rotační pohyb padajících kamenů vytváří možný efekt „prořezávání“, který se při laboratorních zkouškách velmi obtížně účinně modeluje.

Produkty

need more information maccaferri