Cenově přijatelná ochranná pletiva proti skalnímu řícení. V určitých situacích nemusí být použití ochranného pletiva proti skalnímu řícení nebo sítě pro stabilizaci povrchu praktické, ať již z technických, morfologických či ekonomických důvodů. Finančně efektivní řešení nabízejí dynamické bariéry sloužící k zachycení uvolněného skalního bloku nebo jednotlivých kamenů instalované na skalních svazích či skalních výchozech. Naše bariéry proti skalnímu řícení se dodávají jako „souprava“ s konkrétní výškou, délkou a absorpční kapacitou.

Jak fungují naše záchytné bariéry proti skalnímu řícení. Záchytné bariéry vycházejí z
jedinečného patentovaného systému kompresního brzdění. Tento systém sloužící k pohlcování energie využívá jednoduchý, ale účinný mechanismus kompresní brzdy, jejíž funkce je zachována po celou dobu návrhové životnosti konstrukce. Na rozdíl od „třecích brzd“ dokážou naši technici kompresní trubkovitou hliníkovou brzdu velmi jednoduše zkontrolovat zrakem, protože se při nárazech postupně deformuje. Kromě jiného se neucpává štěrkem a během celé životnosti bariéry nekoroduje, což nesnižuje účinnost bariéry v čase.

Naše řešení mají schválení ETA. Dodáváme dynamické bariéry proti skalnímu řícení s absorpční kapacitou od 100kJ. Tyto systémy byly vyvinuty spojením konstrukčního návrhu a praktických zkoušek v souladu s oficiálními platnými normami (např. švýcarskými, rakouskými) a pokyny pro evropská technická schválení sestav na ochranu proti skalnímu řícení (ETAG 027). Naše záchytné bariéry tak mají certifikát posouzení ETA. (Informace o nejnovějších systémech, které čekají na udělení posouzení ETA, naleznete na webových stánkách www.eota.eu .)

Spolupracujeme s klienty a pomáháme jim najít optimální umístění bariér na skalnatých svazích.

Vyztužování a zajištění výrubu při hornické činnosti nebo činnostech prováděných hornickou činností (Excavation Consolidation and Reinforcement)

Za určitých geologických podmínek je ražení podzemních děl velmi náročné S cílem umožnit bezpečný a rychlý postup prací při ražbách tunelů se s oblibou využívají metody vyztužování a stabilizace předpolí výrubu. Jednou z možností je instalace sklolaminátových prvků do vodorovných injektovatelných vývrtů, které vytvářejí v předpolí tunelu „soustavu mikropilot“.

Naše nabídka řešení. Nabízíme širokou škálu řešení pro odborníky na výstavbu tunelů:

 • Sklolaminátové profily a prvky s různým průřezem. Vkládají se do celého profilu tunelu, tvoří pole výztužných prvků, odolávají zatížení vznikajícímu při ražení a předcházejí zhroucení a napomáhají zvýšení bezpečnosti pracovníků. Při této stabilizaci může být použita metoda ražení plného čela (metoda ADECO-RS).
 • Na problematických místech, kde je obtížné provést vyztužení nebo ukotvení hřebíků, je možné použít systém ukotvení P.E.R. Ground™. Do speciálního tlakového pouzdra, jež je součástí výztužné tyče je vstříknuta zálivka. Pouzdro slouží k prvotnímu uchycení kotvícího nebo výztužného prvku v nestabilním vrtu. Jeho použitím se zmenšují ztráty zálivky při
  následné injektáži.
 • Hybridní kotvy, odvodňovací drenáž P.E.R. Ground Drain a PER Ground COPE umožňují současné vyztužení a odvodnění zajišťovaného výrubu, resp. vyztužení a utěsnění průniku
  podzemních vod do zajišťovaného výrubu.
 • Nahodilé nebo náhlé průvaly podzemních vod je možné zastavit rychle tuhnoucí expanzní pěnou na bázi polyuretanových pryskyřic.
 • Neúnosné zeminy je možné vylepšit injektováním přípravku Groutmaster™, multifunkční, vysoce výkonné malty, která dokáže snížit propustnost půdy, kontrolovat sedání, snížit
  saturaci, zvýšit soudržnost nesoudržných zemin a snížit expanzi soudržných zemin. Tato malta se používá při výplňové injektáži prázdných prostor.
 • Nabízíme i laminátové výztužné tyče na vyztužení betonu v dočasných podzemních stavbách, jako jsou například membránové a opěrné konstrukce, v zóně s betonem bez ocelové výztuže při ražení tunelu. Výztuž CRG zjednodušuje ve srovnání s tradičními ocelovými tyčemi budoucí přístup přes takto zpevněný beton.

Důležitá poznámka: Společný podnik firem Bekaert a Maccaferri: V říjnu 2014 jsme vstoupili do celosvětového společného podniku s firmou Bekaert, který se zabývá prodejem a distribucí. Výsledný společný podnik, BekaertMaccaferri Underground Solutions, se bude věnovat trhům podzemního stavitelství na celém světě s výjimkou Číny a Hongkongu, Argentiny, Brazílie, Paraguaye, Peru a Uruguaye, kde budou společnosti Bekaert a Maccaferri i nadále fungovat samostatně.

Produkty

need more information maccaferri