Jezy, propustě a příčné vodohospodářské stavby

  Máme více než sto let zkušeností s příčnými stavbami. Příčné stavby slouží k regulaci dynamického chování vodních toků, při kterém dochází k značnému transportu pevných částic a usazenin. Tyto stavby blokují tok, mění jeho průtokové vlastnosti a tak způsobují erozi. Máme více než sto let zkušeností v oblasti výběru vhodných příčných staveb sloužících ke… Read more »

Hydroizolace nádrží, jezer a kanálů

  Mnohé funkce hydroizolace a obložení. Hydroizolace a opevnění nádrží, jezer a koryt vodních toků plní mnohé funkce, ať už jako nádrže na zastavení dešťové vody nebo k prevenci znečištění půdy kontaminovanou vodou. Tyto konstrukce se používají v mnoha sektorech trhu například jako: kalové nádrže v zemědělství, výluhové nádrže v báňských provozech, nádrže na zastavení… Read more »

Svislé vyztužené horninové konstrukce s betonovým lícem

  Situace, které vyžadují naše cenově výhodná konstrukční řešení. V polohách, kde je pro výstavbu volný jen úzký stavební koridor, případně v městských oblastech, kde je nutné vybudovat vyztuženou horninovou konstrukci se svislým čelem, dokážeme klientům nabídnout cenově výhodné konstrukční řešení. Výstavba ve stísněných městských prostorech a v dolech. Tyto konstrukce bývají pravidelně využívány k… Read more »

Vyztužování a zpevňování povrchových vrstev svahů

  Zmírňování rizik spojených s nestabilními povrchovými vrstvami. Některé skalní svahy mají nestabilní povrchovou vrstvu, která často vyžaduje dodatečnou stabilizaci. Nabízíme různé systémy vysoce pevnostních ochranných sítí, které jsou určeny k použití ve spojení s kotvením, jež slouží ke zvýšení stability nestabilní povrchové vrstvy. Klíčové faktory při eliminování posunu nestabilní masy. Při výskytu těchto problémů… Read more »

Hřebíkování zemin

  Využití techniky hřebíkování zemin. Hřebíkování zemin je způsob stabilizace, který se může použít buď na přirozených nebo upravených svazích vložením výztuže do svahu. Hřebíky řeší problém celkové stability svahu a jsou spojeny s lícovým systémem, který zajišťuje povrchovou stabilitu. Naše nabídka řešení. Naše četné systémy na minimalizaci rizika skalního řícení a protierozní ochrany mohou… Read more »

Záchytné sněžné a protilavinové bariéry

  Opatření na zmírnění rizika uvolnění laviny. Obyvatelé sněhových horských oblastí vždy čelili riziku lavinového nebezpečí. Snaha zmírnit rizika lavinového nebezpečí vedla tyto lidi k výstavbě složitých konstrukčních systémů. Rostoucí riziko uvolnění laviny. Odlesňování a rozvoj turistické infrastruktury mají za následek redukci přirozených překážek, které snižují riziko vzniku sněhových lavin. Změna využívání těchto oblastí také… Read more »