Officine Maccaferri
ČESKÁ REPUBLIKA
Země

Přihlásit

Společnost

Maccaferri Company

Kdo jsme? Inženýři s mezinárodními zkušenostmi

Před více než 140 lety jsme vyvinuli „novodobý“ konstrukční prvek gabion, a tím jsme významným způsobem ovlivnili inženýrské stavby. A měníme je dodnes. S historickým povědomím pracujeme každý den, a to tak, abychom nacházeli stále lepší a lepší řešení pro naše zákazníky, ať už se nacházejí kdekoliv. Přinášíme inovace do každého koutu světa,dělíme se o svoje vědomosti a znásobujeme návratnost investic našich klientů a obchodních partnerů. V neposlední řadě nabízíme našim zákazníkům neustálou technickou pomoc a podporu s cílem vybudovat partnerské vztahy založené na stabilní důvěře. To jsme my: Maccaferri.

Jsme globální společnost s více než 70 pobočkami na 5 kontinentech, s účastí na projektech ve více než 100 zemích. S téměř 3000 zaměstnanci jsme vysoce specializovaní profesionálové školení v navrhování a vytváření komplexních technických řešení ve stavebnictví, geotechnice a v oblasti environmentálních služeb. Naše celosvětová síť roste díky inovacím a diverzifikaci aktivit v těchto odvětvích a díky rozšiřujícímu se sortimentu výrobků prostřednictvím citlivého vnímání jednotlivých problémů, inovativního přístupu a úzké spolupráci.

Díky silnému zázemí, na kterém můžeme stavět, a to 130leté deklarované historii našíspolečnosti (odkaz historie společnosti), počínaje geniální myšlenkou Raffaela Maccaferriho, který v roce 1879 vyvinul inovativní konstrukční prvek gabion, až po současnoucelosvětovou síť působící na různých trzích, umíme čelit přicházejícím výzvám budoucnosti. Dnes jsme nesporně světovým lídrem ve výrobě a dodávkách gabionů a dalších speciálních výrobků z dvouzákrutového ocelového pletiva pro potřeby stavebního průmyslu.

Jsme inspirováni ctižádostí vyřešit i složitější problémy komplexně. Expanze naší společnostitak nadále pokračuje: dnes vyrábíme široké spektrum geosyntetických výrobků, včetněgeomříží a geokompozitů v celosvětovém měřítku. Neustále hledáme nová inovativní řešení a pokračujeme v nepřetržitém výzkumu a sebezdokonalování. To jsme my: Maccaferri.

Enduring History

maccaferri-timeline_may-2019

Maccaferri Central Europe

Společnost MACCAFERRI začala na Slovensku podnikat v roce 2005, když se stala majoritním vlastníkem společnosti Eurogabions. V roce 2009 v ní získala 100% podíl, čímžse začala psát historie nové společnosti MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. (dále jen MCE). Od tohoto okamžiku se ve společnosti MCE zahájily významné změny a investice do technologie výroby, strojního vybavení a rekonstrukce výrobních a administrativních budov. Důkazem postupného rozšiřování společnosti bylo kromě jiného i založení čtyř dceřinýchspolečností: MACCAFERRI DEUTSCHLAND GmbH, MACCAFERRI POLSKA Sp. z o. o., MACCAFERRI ROMANIA S. R. L. a MACCAFERRI HUNGARY Kft.

Společnost MCE s centrálou na Slovensku zajišťuje obchodní a technickou podporu pro střední Evropu (Česká a Slovenská republika) a oblast Balkánu (Chorvatsko, Slovinsko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina) a přes dceřiné společnosti v Německu, Skandinávii, Islandu, Polsku, Rumunsku a Maďarsku. Na Slovensku, v Senici, je situován výrobní závod, kde se vyrábí základní prvek výrobního programu, tzv. dvojitě zkroucené šestiúhelníkové pletivo (dle terminologie ČSN EN 10223-3, v odborné praxi dvouzákrutovéocelové šestihranné pletivo) a výrobky z tohoto pletiva pro inženýrské účely. Od roku 2013 se v tomto závodě vyrábějí i geokompozity s drenážní a protierozní funkcí.

Obchodní výsledky společnosti MCE za dobu její existence jsou nejlepším důkazem toho, žese jedná o úspěšnou a dynamicky se rozvíjející společnost, která nabízí stavebnímu sektoru (státnímu i soukromému) celou řadu zajímavých konstrukčních řešení v rámci nabízeného rozsáhlého výrobně-obchodního programu.

Co nabízíme? Vše od návrhu až po realizaci

My ve společnosti Maccaferri neprodáváme jenom výrobky: poskytujeme kvalitnější a lepší řešení – identifikujeme a adresujeme specifické požadavky každého zákazníka a odpovídáme na ně. Maccaferri je partner, který pracuje bok po boku se zákazníkem od začátku projektu a maximálně zhodnocuje jeho finanční prostředky prostřednictvím inženýrských znalostí, technických dovedností a rozsáhlé nabídky vysoce kvalitních výrobků.

Kvalitní řešení začíná už ve fázi návrhu projektu s jednoduchým cílem vyřešit problém. Posléze společně pokračujeme ve všech stupních vývoje projektu v úzké synergii se svými dceřinými společnostmi: vyrábíme, projektujeme a instalujeme naše řešení po celém světě.Naše kvalitnější řešení jsou vždy konečným výsledkem velmi úzké spolupráce na více úrovních, mezi centrálou Maccaferri v Itálii, místními zástupci naší společnosti a zejména požadavky našich klientů.

Jakým způsobem? Jedinečnou udržitelností rozvoje

Ochrana životního prostředí je pro nás neodmyslitelným prvkem. Řešení Maccaferri jsou kvalitnější i proto, že při vývoji a návrhu konečného řešení přihlížíme na kvalitu života,zachování životního prostředí a potřeby společnosti pro budoucí generace. Ty samé principy respektování a integrity se odrážejí v celé organizační struktuře naší společnosti.

Jsme vázáni etikou. Vždy jsme prosazovali spolehlivost, transparentnost a profesionalitu našeho vedení společnosti. Naši zaměstnanci dodržují etický kodex chování, který udržuje a posiluje integritu a transparentnost ve všech našich činnostech. Samozřejmostí je i dodržování všech příslušných zákonů

Vedení společnost

AntonioCanfora

Antonio Canfora

Konateľ spoločnosti
 V Maccaferri pracuje od roku 1994
– Magister, “L’Orientale” University of Naples (Dejiny a Filozofia/ študijný odbor slovanská filológia)

lubos

Ľuboš Lichý

Obchodný riaditeľ
 V Maccaferri pracuje od roku 2013
– Magister, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

jarozlav

Jaroslav Adamec

Technický riaditeľ
 V Maccaferri pracuje od roku 2011
– Inžinier, Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, Špecializácia: Mosty a podzemné stavby

Snímka-100x100


Paolo Gualandi

Riaditeľ Regionálneho centra technickej podpory (RTSC)
 V Maccaferri pracuje od roku 2013
– Inžinier, Univerzita v Bologni, odbor: Inžinierske staviteľstvo

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This