ParaLink®

Geomříže ParaLink® jsou výjimečné plošné prvky složené z jednoosého pole kompozitních geosyntetických pasů. Pásy jsou vyrobené z vysoce houževnatých polyesterových vláken obalených v polyetylénovém pouzdře. Jednotlivé pásy jsou spojeny nenosným příčně položeným polyetylénovým pasem, který dodává kompozitu tvar podobný geomříži.

Tyto geomříže se prakticky nejvíce osvědčily na trhu, neboť množství na nich vykonaných zkoušek a testů je enormní. Nabízejí životnost 120 let a vynikají poměrem krátkodobá/dlouhodobá pevnost. Pevná polyetylenová ochranná vrstva je odolná vůči mechanickému poškození a chemickému a biologickému namáhání při vyztužování zemin. Maximální pevnost v tahu geomříže Paralink® je 1 350 kN/m.

ParaLink® se používá pro vyztužení nejspodnějších vrstev vysokých nasypů a horninových konstrukcí vyžadujících přenesení enormních zatížení.

need more information maccaferri