02-Paragrid

 

ParaDrain®

ParaDrain® je jedinečný výrobek nové generace geomříží, který spojuje výztužnou a drenážní funkci do jednoho výrobku. Byl speciálně vyvinut pro vyztužení svahů vybudovaných z nedostatečně odvodněného zásypového materiálu a úspěšně se pro tyto účely používá.

Geomříže ParaDrain® jsou plošné prvky z dvouosé sestavy polymerových pasů. Pásy jsou tvořeny jádrem z vysoce houževnatých polyesterových vláken obalených v polyetylénové ochranné vrstvě. Součástí podélných pasů je filtrační pás, který slouží k odvedení vody obsažené v zásypovém materiálu.

ParaGrid®

Geomříže ParaGrid® jsou plošné prvky z dvouosé sestavy polymerových pasů. Pásy jsou tvořeny jádrem z vysoce houževnatých polyesterových vláken obalených v polyetylénové ochranné vrstvě.

Tyto geomříže se prakticky nejvíce osvědčily na trhu, neboť množství na nich vykonaných zkoušek a testů je enormní. Nabízejí životnost 120 let a vynikají poměrem krátkodobá/dlouhodobá pevnost. Pevná polyetylenová ochranná vrstva je odolná vůči mechanickému poškození a chemickému a biologickému namáhání při vyztužování zemin.

ParaLink®

Geomříže ParaLink® jsou výjimečné plošné prvky složené z jednoosého pole kompozitních geosyntetických pasů. Pásy jsou vyrobené z vysoce houževnatých polyesterových vláken obalených v polyetylénovém pouzdře. Jednotlivé pásy jsou spojeny nenosným příčně položeným polyetylénovým pasem, který dodává kompozitu tvar podobný geomříži.

Tyto geomříže se prakticky nejvíce osvědčily na trhu, neboť množství na nich vykonaných zkoušek a testů je enormní. Nabízejí životnost 120 let a vynikají poměrem krátkodobá/dlouhodobá pevnost. Pevná polyetylenová ochranná vrstva je odolná vůči mechanickému poškození a chemickému a biologickému namáhání při vyztužování zemin. Maximální pevnost v tahu geomříže Paralink® je 1 350 kN/m.

ParaLink® se používá pro vyztužení nejspodnějších vrstev vysokých nasypů a horninových konstrukcí vyžadujících přenesení enormních zatížení.

ParaWeb®

Geopásy ParaWeb jsou plošné prvky tvořené jádrem z vysoce houževnatých polyesterových vláken obalených v polyetylénovém pouzdře. Pásy se používají pro vyztužování horninových konstrukcí v kombinaci s lícovým opevněním z betónových panelů.

Tyto geomříže se prakticky nejvíce osvědčily na trhu, neboť množství na nich vykonaných zkoušek a testů je enormní. Nabízejí životnost 120 let a vynikají poměrem krátkodobá/dlouhodobá pevnost. Pevná polyetylenová ochranná vrstva je odolná vůči mechanickému poškození a chemickému a biologickému namáhání při vyztužování zemin.

need more information maccaferri