Sikkim

 

Terramesh® systém

Terramesh® systém je modulární prefabrikovaný systém z ocelového dvouzákrutového pletiva s okem 8×10 cm, používaný pro budování vyztužených horninových konstrukcí a násypů s drátokamenným lícem (známé jako MSE konstrukce). Byl použitý při výstavbě některých nejvýznamnějších infrastrukturních projektů na světě, včetně projektu, který je považovaný za najvyšší vyztuženou horninovou konstrukci na světě s výškou 74 m.

Při výstavbě strmých svahů a vyztužených horninových konstrukcí se systém Terramesh® používá v kombinaci s vysoce výkonnými geomřížemi ParaLink®, ParaGrid® a MacGrid® WG. Systém Terramesh® je tvořen prefabrikovanými moduly z dvouzákrutového ocelového pletiva (typ oka 8×10). Přední část bloku je vytvořena spojením protilehlých stěn s příčkou do jednoho celku. Takto je vytvořena pravoúhlá buňka sloužící pro vyplnění kamenivem. Výztužná geomříž, líc a víko společně s horizontálním výztužným panelem tvoří jeden ucelený výzutžný panel z ocelového dvouzákrutového pletiva. Bloky systému Terramesh® se na stavbu dodávají s potřebnou kotevní délkou, takže úprava výztužného panelu přímo na stvabě není potřebná.

Po montáži na stavbě se blok naplní vhodným kamenivem. Zásypová zemina se poté položí na výztužné geomříže a zhutní. Další vrstvy Terramesh® systému se položí na již zhotovenou nižší vrstvu.

Bloky Terramesh® jsou vyráběny z ocelového drátu s antikorózní úpravou hrubým pozinkováním (GalMac®) a přídavnou polymerovbou ochrannou vrstvou.

Bloky Terramesh® se vyrábějí v našich závodech po celém světě. Systém řízení a výroby je v mnoha zemích certifikován podle normy ISO 9001.

Ve vybraných závodech jsou bloky Terramesh® vyráběny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 v platném znění, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a výrobky mají označení CE v souladu s evropským technickým posouzením ETA – 13/2014. Systém řízení a výroby je certifikován v souladu s normami ISO 9001 a ISO 14001 (v souvislosti se systémem řízení ochrany životního prostředí).

Podrobnosti o certifikaci ve vašem okolí vám bezplatně poskytne nejbližší pobočka společnosti Maccaferri.

need more information maccaferri