Ballasted Mattress

 

Štěrkové BFM matrace

Štěrkové BFM matrace společnosti Maccaferri jsou prefabrikované kompozitní matrace, které se používají pod hladinou vody a zajišťují filtraci, separaci a sanaci mořského dna. Umístňují se pod mořské (nebo říční) konstrukce, jako např. vlnolamy, pobřežní hráze a místa odolávající účinkům silných proudů nebo tam kde je nutné použít vrstvu filtračního základu mezi základovou spáru konstrukce a mořským dnem.

Kvalitní filtrační geotextilie s vysokou odolností CBR proti proražení se v místech nad hladinou vody pokládá jednoduše. Zkuste ji však uložit pod hladinou podzemní vody. Kvůli vztlaku tkaniny to nebude možné.

Kromě filtrační funkce můžou být štěrkové matrace použité i na zpevnění, utěsnění či sanaci znečištěných sedimentů.

Štěrkové matrace BFM společnosti Maccaferri jsou zkonstruovány tak, aby zajistily požadovanou filtrační funkci, jednoduše se instalovalyve vodě a zároveň, aby byly v přímém kontaktu s mořským dnem. To je důležité zejména z hlediska zamezení eroze pod vlastní konstrukcí.
Na základě naší široké nabídky geosyntetických materiálů a zkušeností s vlastní výrobou, používáme vybrané kombinace geotextilií, výztužných materiálů a membrán abychom dosáhli požadované vlastnosti projektované konstrukce.

Sananční matrace jsou výsledkem nejmodernějšího přístupu k problému čištění znečistěných sedimentů v řekách a ústí říčních toků. Odtěžení a odvoz znečištěných sedimentů z průmyslových zón může být neuvěřitelně nákladná záležitost, narušením jejich struktury se znečištění může rychle rozšířit i do dalších neznečištěných oblastí. Sanační a těsnící vlastnosti matrací nabízených společností Maccaferri můžou být cennou pomůckou pro naše klienty, tak aby byly naplněny veškeré závazky vůči životnímu prostředí.

Štěrkové matrace nabízíme ve dvou různých typech:

  • Štěrková filtrační matrace (BFM) – s filtrační a separační funkcí. Kompozit sestávající na každé straně ze dvou geotextilií, přičemž 3D jádro je tvořeno geomříží se štěrkovou výplní. Tato aplikace je vhodná pro použití pod vodou.
  • Štěrková filtrační matrace (RFM) – je obdobný kompozit jako matrace BFM, s tím rozdílem, že štěrková výplň je smíchána se směsí organického jílu a aktivního uhlí. Tato aplikace je vhodná na sanaci znečištěných sedimentů.
  • Štěrková těsnící matrace (BSM) – s těsnící a izolační funkcí. Obdobný kompozit jako BFM s tím rozdílem, že jedna z geotextílií je nahrazena nepropustnou geomembránou MacLine GCL.
  • Štěrková těsnící matrace (RSM) – je obdobný kompozit jako BSM, s tím rozdílem, že štěrková výplň je smíchána se směsí organického jílu a aktivního uhlí. Tato aplikace je vhodná na sanaci znečištěných sedimentů.

need more information maccaferri