Nářadí Spenax

Pneumatické a ruční nářádí Spenax, dodávané výlučně společností Maccaferri, se používá na montáž a spojování našich výrobků z ocelového dvouzákrutového pletiva. Sousední panely pletiv se spojují navzájem pomocí kroužků Spenax, a kleští Spenax.

Přesto že toto nářadí není nevyhnutné na montáž a spojování výrobků z dvouzákrutového pletiva, tyto klešte nám 2-3 násobně zkracují čas potřebný na montáž.

Pneumatické klešte se připojují ke kompresoru, ruční kleště vyžadují manuální práci.

Stejně jako při používání každého jiného ručního nářadí na staveništi je nutné vždy používat vhodné osobné ochranné pomůcky včetně ochrany očí. Vždy postupujte v souladu s platnými předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.

Spojovací kroužky Spenax

Spojovací kroužky Spenax, dodávané výlučně společností Maccaferri, se používají na spojovaní našich výrobků z ocelového dvouzákrutového pletiva. Sousední panely pletiv se spojují navzájem pomocí kroužků Spenax, a kleští Spenax.

Dostupné jsou dva různé typy kroužků: s povrchovou ochrannou vrstvou GalMac® pro použití s našimi pozinkovanými výrobky a kroužky z nerezové ocele pro použití s našimi výrobky s přídavnou polymerovou ochrannou vrstvou.

Táhla a spirály

WPři instalaci výrobků z ocelového dvouzákrutového pletiva se taktéž používají táhla a spirály.

Vázací drát slouží na montáž a spojování výrobků z dvouzákrutového pletiva. Používá se i za účelem vytvoření výztužného táhla v gabionech (z dvouzákrutového nebo svařovaného pletiva) a výztužných bloků Terramesh® pro dosažení kvalitativních požadavků na pohledovost čela těchto konstrukcí.

Pro zrychlení instalace je vhodné použít už předem vytvarované distanční táhla MacTies.

Rovněž jsou dostupné předem vytvarované spirály, které se používají na vertikální a horizontální spojování panelů ze svařovaného pletiva.

need more information maccaferri