Reno-mattressDEF

 

GeoMac

GeoMac jsou prvky ve tvaru matrace zhotovené z dvouzákrutového ocelového pletiva. Matrace je vyložena filtrační textilií a na staveništi se vyplní směsí kameniva a zeminy. Víko matrace je rovněž vyloženo protierozní rohoží, tak aby se zabránilo úbytku výplně prvku. Po kompletaci tak vznikne blok ornice uzavřený v matraci.
GeoMac® je určený na obnovení vegetačního porostu, a používá sa zejména na vlhkých svazích, kde vytváří zelený povrch. Může se použít i v suchých podmínkách, na svazích, na vytvoření mohutné protierozní ochrany.

Protierózní ochrana GeoMac® spojuje prvky technologické ochrany s přínosy pro životní prostředí.

need more information maccaferri