Reno-mattressDEF

 

Reno Matrace®

Reno matrace® dostaly název po jednom z prvních projektů, které společnost Maccaferri realizovala více než před 100 lety. Jejich název je úzce spjatý s projekty vodních děl a projekty zaměřenými na protierozní ochranu realizovanými po celém světě.

Reno matrace jsou plošné prvky vyhotovené z dvouzákrutového ocelového pletiva, rovnoměrně rozdělené vnitřními příčkami na jednotlivé buňky. Na stavbu se dodávají zabalené naplocho, poté se přímo smontují do definitivního tvaru. Takto připravené pružné a propustné monolitické konstrukce se naplní kamenivem a slouží jako protierozní ochrana vodních toků či ochrana říčních svahů.

Reno matrace® se vyrábějí z vysoce kvalitního ocelového drátu, který je opatřený protikorozní ochrannou vrstvou Galmac (Zn+Al). Tam, kde se vyžaduje delší životnost konstrukce, nebo pokud budou matrace použity v agresivním prostředí, je ocelový drát ještě navíc opatřen další ochrannou vrstvou z polymeru.

Do nabídky ochranných povrchů před účinky koroze jsme přidali novou polymerovou ochranu PA6 a to pro projekty, jež vyžadují vyšší stupeň korózní ochrany. Předpokládaná životnost takovéto konstrukce je v porovnání s ochranou tvořenou pouze PVC či HDPE (běžně dostupné na trhu) několikanásobně vyšší.

Reno matrace® se v našich závodech vyrábějí po celém světě. Systém řízení a výroby je v mnoha zemích certifikován podle normy ISO 9001.

Ve vybraných závodech je ocelové pletivo vyráběno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 v platném znění, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a výrobky mají označení CE v souladu s evropským technickým posouzením ETA – 09/2014. Systém řízení a výroby je certifikován v souladu s normami ISO 9001 a ISO 14001 (v souvislosti se systémem řízení ochrany životního prostředí).

Podrobnosti o certifikaci ve vašem okolí vám bezplatně poskytne nejbližší pobočka společnosti Maccaferri.

need more information maccaferri