Sack-GabionIcon

 

Pytlové gabiony

Pytlové gabiony jsou prvky válcovitého tvaru vyrobené z dvouzákrutového ocelového pletiva.

Pytlové gabiony se plní kamenivem na staveništi a poté se vážou. Používají se na ochranu břehů vodních toků před erozí, na ochranu mostních pilířů před podemíláním nebo v situacích, které vyžadují okamžitou ochranu před erózními účinky vody. Pytlové gabiony se ukládají na místo vhodným zvedacím zařízením a jednoduše se na sebe navrší tak, aby vytvořily konstrukci
požadovaného tvaru.

Pytlové gabiony se vyrábějí vysoce kvalitního ocelového drátu, který je opatřený protikorozní ochrannou vrstvou Galmac (Zn+Al). Tam, kde se vyžaduje delší životnost konstrukce, nebo pokud budou gabionové koše použity v agresivním prostředí, je ocelový drát ještě navíc opatřen další ochrannou vrstvou z polymeru.

Z důvodu zvýšení tuhosti gabionové konstrukce jsou jednotlivé hrany gabionů zpevněné drátem s větším průměrem.

Do nabídky ochranných povrchů před účinky koroze jsme přidali novou polymerovou ochranu PA6 a to pro projekty, jež vyžadují vyšší stupeň korózní ochrany. Předpokládaná životnost takovéto konstrukce je v porovnání s ochranou tvořenou pouze PVC či HDPE (běžně dostupné na trhu) několikanásobně vyšší.

Gabiony se v našich závodech vyrábějí po celém světě. Systém řízení a výroby je v mnoha zemích certifikován podle normy ISO 9001.

Ve vybraných závodech je pletivo gabionových košů vyráběno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 v platném znění, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a výrobky mají označení CE v souladu s evropským technickým posouzením ETA – 09/2014. Systém řízení a výroby je certifikován v souladu s normami ISO 9001 a ISO 14001 (v souvislosti se systémem řízení ochrany životního prostředí).

Podrobnosti o certifikaci ve vašem okolí vám bezplatně poskytne nejbližší pobočka společnosti Maccaferri.

need more information maccaferri