Kruhové Panely

Kruhové panely jsou nejpevnější ochrannou zábranou proti skalnímu řícení systému Mac.RO™ společnosti Maccaferri. Díky vyššímu poměrnému prodloužení jsou kruhové panely ideální na použití v místech s velkou pravděpodobností dynamického namáhaní. Rovněž se používají na zajištění velkých horninových bloků náchylných k uvolnění. Kruhové panely společnosti Maccaferri dokážou přenést zvýšené lokální namáhání bez jejich poškození.

Technické provedení kruhových panelů bylo optimalizováno tak, aby vytvořilo rovnováhu mezi pevností, hmotností a flexibilitou. Pevnost kruhových panelů závisí od průměru lana a počtu bodů, v kterých jsou jednotlivé kruhy navzájem propojeny.

need more information maccaferri