HEA Panely

HEA panely (vysocepevnostní panely) jsou nejtuhším ochranným pletivem proti skalnímu řícení systému Mac.RO™ společnosti Maccaferri, která dosahuje velmi vysoké pevnosti při nízkých přetvořeních. Tuhost sítí je důležitejší než pevnost v tahu, protože má vlyv na deformaci systému při zatížení.

Panely jsou vyrobeny z jednoho kusu vysocepevnostního lana, navzájem spojené patentovaným spojem „double knot“. Na rozdíl od pletiv s jednoduchým zákrutem, HEA panely díky své konstrukci dosahují mimořádnou pevnost při velmi malém přetvoření. HEA panely se používají při systémech opláštění horninových masívů v kombinaci s kotvami, kde jsou požadované nízké deformace a vysoká tahová pevnost systému.

Díky působení panelu ve všech směrech se zatížení účinně prenáší do kotev, bez ohledu na jejich uspořádání. Pro náročné agresivní prostředí jsou k dispozici HEA panely s polymerovou povrchovou úpravou.

Patentované spojení lan je tvořeno dvěmi vazbami. Vazby se získavají převlečením dvojice ocelových drátů průměru 3,00 mm s ochrannou vrstvou GalMac, co je slitina Zn-Al (5 %). Obě vazby těsně obklopují křížící se lana. Panel je vyroben ze čtvercových sítí vyrobených z jedného lana, jehož zakončení je zajištěno lisovaným hliníkovým spojem v souladu s normou ČSN EN 13411-3.

need more information maccaferri