ErdoX Snow

Systém ErdoX Snow je preventivní ochranné opatření, které se používá v místech spouštění lavin, kde stabilizuje zhutněný sníh. Díky tomu je limitován objem sněhu, který se dokáže uvolnit a snižuje se tím celkové riziko uvolnění laviny. Systém ErdoX Snow je modulární konstrukční systém s jediným kotvícím prvkem. Má čelní panel se strukturou v tvaru kříže, vyrobeného z ocelových nosníků, které jsou žárově pozinkované (ČSN EN ISO 1461:2009) a vytvarované pro efektivní spojení. Jeden ze dvou nosníků je rozdělen na dvě části, tak aby byla zajištěna co nejjednodušší přeprava záchytných modulů.

need more information maccaferri