Bariéry proti zemním tokům

Bariéry proti zemním tokům byly vyvinuty s cílem zachytit zemní tok nebo mělký sesuv půdy na svazích, ve vodních tocích a v prudkých skluzech.

Bariéry proti zemním tokům jsou přizpůsobeny požadavkům projektu, zejména předpokládanému zemnímu toku a jeho objemu. Pod nárazem naplavenin se bariéra postupne deformuje společně s kompresními brzdami a systémy absorpce energie. Hydrostatický tlak se v zemním toku rychle rozprýlí a pevné části zemního toku zůstanou zadrežny v bariéře.

Maccaferri bariéry proti zemním tokům nabízejí požadovanou pevnost a vlastnosti bez rušivých prvků v porovnání s jinými záchytnými systémy.

need more information maccaferri