Debris-Flow-Barriers

 

Bariéry proti zemním tokům

Bariéry proti zemním tokům byly vyvinuty s cílem zachytit zemní tok nebo mělký sesuv půdy na svazích, ve vodních tocích a v prudkých skluzech.

Bariéry proti zemním tokům jsou přizpůsobeny požadavkům projektu, zejména předpokládanému zemnímu toku a jeho objemu. Pod nárazem naplavenin se bariéra postupne deformuje společně s kompresními brzdami a systémy absorpce energie. Hydrostatický tlak se v zemním toku rychle rozprýlí a pevné části zemního toku zůstanou zadrežny v bariéře.

Maccaferri bariéry proti zemním tokům nabízejí požadovanou pevnost a vlastnosti bez rušivých prvků v porovnání s jinými záchytnými systémy.

Zpomalovací systémy/hybridní bariéry

Hybridní a zpomalovací systémy, jejichž konstrukce z převážné většiny vychází z dynamických bariér proti skalnímu řícení, kombinují schopnost dynamické bariéry pohltit kinetickou energii s výhodami systémů opláštění skalních svahů, které mají nízké nároky na údržbu. Pletivo bariéry není připevněno na spodní podélné lano, ale je spuštěno dolu svahem. Z toho důvodu padající kámen není zachycen v míste nárazu jako při dynamických bariérách, ale po nárazu s bariérou se jeho rychlost zpomalí a kámen padá kontrolovaně poza pletivem směrem ze svahu dolů.

Hybridní bariéry a zpomalovací systémy se používají na místech, kde je za bariérou k dispozici prostor, ve kterém se kameny či horninové bloky můžou zastavit nebo akumulovat.

Zpomalovací systémy a hybridní bariéry se dodávají jako sestava. Každý komponent včetně panelového záchytného pole, sloupků, základových desek, brzd, lan a spon (s vyjímkou kotev) je součástí sestavy.

need more information maccaferri