Dynamické bariéry

Naše dynamické nebo záchytné bariéry proti skalnímu řícení jsou zkonstruovány na zachycení padajících skal a chrání tím infrastrukturu, báňské nebo dopravní cesty nebo jiné konstrukce.

Každá bariéra proti skalnímu řícení je dodávána jako sestava. Každý komponent včetně panelového záchytného pole, sloupů, základových desek, brzd, lan a spon (s vyjímkou kotev) je součástí sestavy. Dynamické bariéry proti skalnímu řícení nabízíme v provedení se záchytnou kapacitou až do 100kJ.

Naše bariéry byly vyvinuty ve spolupráci s odbornými partnery. Jejich vlastnosti umožňují rychlejší a bezpečnější instalaci, čímž se zkracuje čas nutný pro samotnou výstavbu.

Naše dynamické bariéry proti skalnímu řícení jsou testovány a certifikovány v souladě ze směrnicí pro Evropské technické osvědčení (ETAG 27), kterou vypracovala Evropská organizace pro technické osvědčování (EOTA).

Společnost Maccaferri získala Evropské technické posouzení (ETA) pro bariéry v rozsahu do 100kJ absorpční kapacity. Po následně provedenéinspekci výroby, dodávek a montážních postupů byla vydána značka shody CE pro bariéry jako systém.
Bariéra se po dopadu a nárazu tělesa deformuje plasticky. Důležitá vlastnost bariéry je její zůstatková výška po nárazu. Dříve než bude bariéra opravená, může být v rychlém sledu vystavená dalšímu nárazu a dopadu padajících skal. Všechny Maccaferri dynamické bariéry vykazují i po nárazu zůstatkovou výšku v nejvyšší kategorii, Třída A v souladě s ETAG 027.

To, jestli výrobek nese značku CE, záleží na tom, ve kterém výrobním závodě byla bariéra vyrobena – informaci o tom, jestli bariéra nabízená na vašem trhu má značku CE, vám poskytne nejbližší technické zastoupení společnosti Maccaferri.

need more information maccaferri