Nářadí Spenax

Pneumatické a ruční nářádí Spenax, dodávané výlučně společností Maccaferri, se používá na montáž a spojování našich výrobků z ocelového dvouzákrutového pletiva. Sousední panely pletiv se spojují navzájem pomocí kroužků Spenax, a kleští Spenax.

Přesto že toto nářadí není nevyhnutné na montáž a spojování výrobků z dvouzákrutového pletiva, tyto klešte nám 2-3 násobně zkracují čas potřebný na montáž.

Pneumatické klešte se připojují ke kompresoru, ruční kleště vyžadují manuální práci.

Stejně jako při používání každého jiného ručního nářadí na staveništi je nutné vždy používat vhodné osobné ochranné pomůcky včetně ochrany očí. Vždy postupujte v souladu s platnými předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.

need more information maccaferri