IT-PP-ACBM for pipeline and cable protection

 

ACBM

Matrace z betonových bloků (ACBM) jsou vyrobeny z betonových bloků, které jsou navzájem spojeny polypropylénovými lany. Matrac jsou v obou směrech flexibilní a jsou nabízeny v různých tloušťkách podle požadavků projektu. Matrace ACBM se používají na ukotvení a ochranu potrubí a kabelových vedení nacházejících se pod vodou a na ochranu základů staveb proti vymílání vodou.

Materiály betonových matrací jsou vyrobeny tak, aby splňovaly požadavky na projektovanou životnost v prostředí mořské vody a byly chemicky stabilní – aby nedocházelo k výraznému snížení pevnosti betonových bloků v tlaku. Matrace ACBM jsou ukládány pomocí speciálního rámu, který je připevněn k zvedacímu zařízení. Z důvodu vysoké flexibility se matrace při ukládání mohou ohýbat, aniž by se narušila jejich vnitřní integrita.

Hlavní výhodou matrací ACBM je, že bednění pro jejich výrobu je modulární. Bednění se může transportovat na požadovanou lokalitu a matrace ACBM se vyrábějí přímo na místě použití. Díky tomu se výrazným způsobem snižují náklady na dopravu a zároveň je možné je vyrobit rozměrově presně na míru.

Matrace ACBM byly testovány v souladu s doporučeními normy DNV-RP-F107 organizace Det Norske Veritas a mají až o 100 % vyšší pevnost v tahu než je touto normou požadována.

need more information maccaferri