MacTube® Dewatering

Naší nabídku odvodňovacího potrubí MacTube® tvoří i geotextilní nádoby ve tvaru potrubí. Umožňují zpracovávat široké spektrum přírodních i kontaminovaných tekutých kalů přímo na místě. Slouží na zvyšování účinnosti při odvodňování kalů. Tekutá složka vytéká přes látkové stěny systému a uvnitř zůstávají pouze pevné částice. Tyto pevné zbytky se po vysušení likvidují daleko bezpečněji a efektivněji než mokrý zakalený materiál. Na urychlení procesu filtrace se s oblibou používají lokálně získané flokulanty.

Technologie odvodňování a sušení kalu s využitím systému MacTube® je technologie se zanedbatelným negativním vlivem na životní prostředí a nízkými celkovými náklady.

need more information maccaferri