MacTube® Coastal

Systém MacTube® byl vyvinut pro specifické potřeby mořského inženýrství, při budování mořských ochranných konstrukcí, rekonstrukcí dun, na přehradách a vlnolamech.

Systém MacTube® je vyroben z tkané geotextilie z vysoce houževnatých polypropylenových vláken s velmi pevnými švy a plní se lokálně vytěženým kalovým pískem (nebo podobným materiálem). Systém MacTube® je odolný vůči účinkům ultrafialového záření, má vysokou mechanickou odolnost a dlouhou životnost. Pískovitý kal se prečerpáva do systému MacTube® přes plnící otvory, voda volně odtéká přes stěny systému a uvnitř zůstává jen písek.

Systém MacTube® je možno použít i na výstavbu vlnolamů v povodí větších říčních toků.

need more information maccaferri