Jumbo Gabiony

Gabiony Jumbo se používají pro rozsáhlé inženýrské projekty, tam kde jsou navrženy gabionové konstrukce velkých rozměrů. Po stránce materiálově-technické jsou gabiony Jumbo stejné jako standardní gabiony. Jediný rozdíl je ve velikosti, jsou mnohem větší!

Technologický postup instalace gabionových košů je rychlejší a efektivnější právě díky značným rozměrům.

Gabiony se dodávají ve slisovaném stavu přímo na stavbu, kde se následně jednoduše rozloží a naplní kamenivem.

Naše gabionové koše se vyrábějí z vysoce kvalitního ocelového drátu, který je opatřený protikorozní ochrannou vrstvou Galmac (Zn+Al). Tam, kde se vyžaduje delší životnost konstrukce, nebo pokud budou gabionové koše použity v agresivním prostředí, je ocelový drát ještě navíc opatřen další ochrannou vrstvou z polymeru. Z důvodu zvýšení tuhosti gabionové konstrukce jsou jednotlivé hrany gabionů zpevněné drátem s větším průměrem.

Ve vybraných závodech je pletivo gabionových košů vyráběno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 v platném znění, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a výrobky mají označení CE v souladu s evropským technickým posouzením ETA – 09/2014. Systém řízení a výroby je certifikován v souladu s normami ISO 9001 a ISO 14001 (v souvislosti se systémem řízení ochrany životního prostředí).

Podrobnosti o certifikaci ve vašem okolí vám bezplatně poskytne nejbližší pobočka společnosti Maccaferri

need more information maccaferri