CN-SR-Green Terramesh soil reinforcement

 

Green Terramesh® Systém

Green Terramesh® je ekologický modulární systém určený pro výstavbu strmých vyztužených horninových konstrukcí se zeleným vegetačním lícovým překryvem (známý pod pojmem „systém mechanické stabilizace zemin“) a násypů. Systém Green Terramesh® byl použitý při výstavbě některých nejvýznamnějších infrastrukturních projektů na světě. Při výstavbě strmých svahů a vyztužených horninových konstrukcí se systém Green Terramesh® používá v kombinaci s vysoce výkonnými geomřížemi ParaLink®, ParaGrid® a MacGrid® WG.

Systém Green Terramesh® je tvořen prefabrikovanými moduly z dvouzákrutového ocelového pletiva (typ 8×10) geosyntetické nebo biodegradovatelné rohože a výztužného čelního panelu se svařované sítě, dvou ocelových podpěr a čtyř ocelových distančních rozpěr, které se instalují až na stavbě a umožňují formovat svah do požadovaného konečného sklonu. Protierozní rohož na šikmém čele ulehčuje zachycení vegatace, což je jeden z požadavků systému Green Terramesh® .

Vlastnosti protierózní rohože v čele bloku jsou podmíněny prostředím, ve kterém bude blok Green Terramesh® použit: „typ Water“ ve vodě nebo „typ Earth“ v zemi.

Protože se jedná o prefabrikát, jeho montáž probíhá na stavbě daleko rychleji než konkurenční systémy určené pro vyztužování zemin. Blok Green Terramesh® se jednodušše postaví na staveništi a výztužné opěry tvoří přímo oporu pro líc konstrukce pod stanoveným úhlem bez nutnosti budování dalšího bednění. Vhodný materiál zásypu se uloží na výztužné geomříže a humózní zemina se nasype bezprostředně za líc konstrukce. V případě bloku „typ Earth“se kvalitní ornice umístní přímo za líc bezprostředně po zhotovení zpětného zásypu. Tímto způsobem je zajištěn zrychlený růst vegetace na svahu.

Hlavní blok Green Terramesh® je vyrobený z ocelového drátu s antikorózní úpravou hrubým pozinkovaním (GalMac®) a dodatečnou ochrannou polymerovou vrstvou. Bloky Green Terramesh® se vyrábějí v našich závodech po celém světě. Systém řízení a výroby je v mnoha zemích certifikován podle normy ISO 9001.

Ve vybraných závodech jsou bloky Green Terramesh® vyráběny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 v platném znění, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a výrobky mají označení CE v souladu s evropským technickým posouzením ETA – 13/2014. Systém řízení a výroby je certifikován v souladu s normami ISO 9001 a ISO 14001 (v souvislosti se systémem řízení ochrany životního prostředí).

Podrobnosti o certifikaci ve vašem okolí vám bezplatně poskytne nejbližší pobočka společnosti Maccaferri.

need more information maccaferri